Descriere

Părinții vor fi învățați să comunice cu proprii copii. Va fi implicat un număr cât mai mare de elevi (inclusiv elevi cu CES), personal didactic și reprezentanți ai autorităților locale în vederea formării unei atitudini civice pozitive

Scopul activității

Creșterea gradului de implicare a părinților în educarea carierei copiilor în parteneriat cu școala, schimb de experiență cu instituțiile partenere.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Să dezvoltăm cunoștințe și deprinderi de identificare a nevoilor de dezvoltare personală și profesională ale propriilor copii.
  • Să implicăm 60 părinți în cadrul unui club al părinților, în parteneriat cu școala și cu alți actori educaționali.
  • Relevanța activității

    În cadrul proiectului se desfășoară activități de dezvoltare a competențelor de învățare, comunicare și interrelaționare, de înțelegere a conceptelor de învățământ integrat, școală incluzivă, copil cu CES.