Descriere

Pornind de la nevoile individuale de dezvoltare exprimate verbal de elevi, s-au desfășurat peste 40 ateliere indoor cu durata de 1h și outdoor cu durata de 1 până la 4 ore, bazate pe învățarea experențială (pedagogia Kolb), în care elevii au avut experiențe de învățare, jocuri, dezbateri, vizionări, au creat lapbookuri, au utilizat tehnologia OSMO, au realizat experimente cu materiale puse la dispoziție de parteneri, au formulat întrebări deschise, au reflectat asupra învățării, identificând utilitatea adevărului științific, au transferat cunoștințele spre viața practică în proiecte individuale/ în perechi/ de echipă, au oferit/primit feedback descriptiv. Aplicând metoda cărții vii, împreună cu stakeholderii identificați și coordonați de doamna învățătoare, prin învățarea experiențială și tehnologie (Plickers, OSMO, Skipe, platforme de învățare ș.a.), mai mult outdoor decât indoor, a fost abordat un curriculum la decizia elevilor, din disciplinele STEAM. Metodele folosite (jocul, experimentul, proiectul etc.) au accesibilizat conținuturile științifice.

Scopul activității

Scopul proiectului propus de prof. înv. primar Mirela Spiță a fost dezvoltarea competenței științifice la elevii de clasă pregătitoare (discipline din domeniul STEAM), în vederea împlinirii demersurilor educative potrivite elevilor sec. al XXI-lea, prin promovarea unui set de valori științifice, validate de societate, abordate interdisciplinar, livrate de stakeholderi implicați direct în procesul de educație/ instruire.

Obiectivele educaționale ale activității

Pe parcursul derulării proiectului, s-a urmărit: formarea – dezvoltarea atitudinii pozitive față de disciplinele din domeniul STEAM prin accesibilizarea conținuturilor științifice; formarea – dezvoltarea atitudinii științifice: curiozitate, interes, formulare de întrebări deschise, rezolvare creativă de probleme; formarea – dezvoltarea pozitivă a competențelor de literație, prin exprimarea orală a punctului de vedere și aplicarea în contexte de viață reală a cunoștințelor (stingerea conflictelor prin teatru forum, siguranța pe net, postarea imaginilor în mediul on-line); facilitarea învățării pentru elevii identificați cu tulburări emoționale/ tulburări de opoziție/ dificultăți de învățare, prin abordarea de conținuturi bazate pe împlinirea nevoii personale de cunoaștere.

Relevanța activității

Rezultatele înregistrate de elevi în urma participării la aceste activități sunt de natură să o încurajeze pe doamna prof. Mirela Spiță să continue: dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare, creșterea motivației și a stimei de sine, dezvoltarea curiozității științifice, aplicarea teoriei în practică, dezvoltarea sensibilității, creativității și empatiei. Împlinirea nevoii de cunoaștere, diversitatea conținuturilor, aspectul practic al informațiilor, schimbarea locațiilor, a cadrului de învățare, diversitatea stilurilor de predare, a metodelor și formelor de organizare, utilizarea tehnologiei au condus la creșterea motivației pentru învățare și formarea atitudinii pro școală.