Descriere

Proiectul Pantins pour l’inclusion- Marionete pentru incluziune- se înscrie în proiectul mai larg Erasmus + KA229 Pantins pour l’inclusion cu perioada de desfășurare 2019-2021. Coordonatorul proiectului este domnul profesor Alexandru Mîță, inspector școlar pentru limbi moderne la ISJ Vaslui. Printre partenerii europeni se numără licee și gimnazii din Italia, Cipru și Portugalia. Colegiul Național Andrei Șaguna participă în calitate de partener al Consorțiului DEOR ( de diseminare și exploatare a rezultatelor), alături de alte instituții școlare din România, prin implicarea în toate activitățile centralizate/ delocalizate: festivaluri de teatru de marionete, sesiuni de diseminare, simpozioane, reuniuni de proiect.
Obiectivul general al proiectului este crearea unui teatru de marionete școlar care sa promoveze incluziunea în mod original, să prevină/ limiteze pericolele care amenință elevii- abandonul școlar, bullying-ul și să ofere posibilități de predare – în special a limbilor moderne, dar nu numai- prin acces gratuit și nelimitat la o educație de calitate, inovatoare, creativă.
Printre activitățile desfășurate în Colegiul nostru în cadrul proiectului și care se pot constitui în exemple de bună practică menționăm :
Crearea unei identități a proiectului- activitate de creare a unui logo/ imagini/ slogan pentru proiect și de familiarizare cu specificul teatrului de marionete și cu posibilitățile pe care acesta le oferă în predarea –învățarea limbilor moderne, dar și în valorizarea și conștientizarea unor valori precum incluziunea, cooperarea, comunicarea eficientă. Aceasta activitate am desfășurat-o în noiembrie 2019 cu elevii clasei a 8-a pe care i-am cooptat în proiect. Rezultatele au fost neașteptate, diverse, creative , în primul rând prin angajarea întregului colectiv, in diversitatea sa, în crearea de logo-uri, mesaje, ilustrații grafice pentru a oferi o identitate sugestivă proiectului. Elevii au lucrat în grupuri, au pus în valoare atât comunicarea în limba franceză mai ales, prin alegerea de slogane sugestive, cât și talentele lor de bricolaj- prin valorificarea de diverse materiale, textile, transformarea de diverse obiecte de îmbrăcăminte- șosete, mănuși etc, obiecte din plastic în marionete sau îndemânare în proiectarea grafică a identității proiectului.
Crearea unui moment de teatru de marionete pe tematica sărbătorilor de iarna a fost altă activitate. Elevii au creat întâi povestea, iar apoi , în funcție de aceasta au creat marionete din ciorapi . Am început repetițiile, în sala de clasă, pentru ca apoi să adaptăm totul la specificul serbării de Crăciun din Colegiul Andrei Șaguna, precum și al sălii festive și al teatrului de marionete. Nu a fost ușor, am avut de depășit anumite limitări, sala festivă, timpul acordat în cadrul programului, momentul apariției în cadrul serbării. Dar totul a meritat, momentul fiind o reușită și prin prisma faptului ca a fost o noutate în cadrul serbării tradiționale de Crăciun a Colegiului și prin faptul că au fost depășite , prin intermediul marionetelor și al talentului micilor păpușari debutanți, barierele lingvistice, momentul fiind în limba franceză.
Alte activități au fost : participarea mea cu lucrare la simpozionul internațional de arheologie didactică de la Vaslui , în cadrul proiectului Erasmus, , simpozion pe teme de readucere în atenție a vechilor metode, strategii, manuale de predare a limbilor moderne , dar și de valorificare a ludicului și teatrului de marionete ca metode inovative de predare învățare a limbilor moderne.
Ca și activități preconizate, dar care au fost amânate din cauza crizei sanitare Coronavirus menționez : realizarea unor întâlniri cu specialiști – cadre didactice și studenți de la secția de marionete a Facultății de Teatru, precum și participarea cu un moment pe tema francofoniei, la un festival de teatru pentru elevi, la Vaslui pentru care elevii au reușit totuși să creeze textul și păpușile.

Scopul activității

Schimbul de bune practici prin crearea unui teatru de marionete școlar care să promoveze incluziunea într-un mod original, să prevină pericolele care amenință elevii – în special abandonul școlar

Obiectivele educaționale ale activității

O1: promovarea inovării și incluziunii, învățarea despre teatrul de marionete și aspectele sale civilizatoare, istorice, artistice, de comunicare , precum și promovarea unei metodologii originale în predarea limbilor străine
O2: susținerea creativității , a competitivității, stimularea inițiativelor și implicarea a cel puțin 70 de elevi de gimnaziu în spectacole de teatru de marionete și în învățarea aspectelor culturale și istorice ale teatrului de marionete
O3 dezvoltarea de instrumente de lucru creative pe spațiul Etwinning al proiectului, precum și utilizarea unor aplicații informatice pentru un limbaj prietenos și creativ și o abordare bazată pe noi tehnologii
O4: consolidarea incluziunii sociale printr-un festival de teatru de marionete
O5: încurajarea și motivarea elevilor de a reveni/ a nu părăsi școala, îmbunătățirea curriculumului Colegiului, crearea de materiale suport în vederea realizării de cursuri opționale în limbi moderne
O6: dezvoltarea creativității și a talentului artistic prin cel puțin 4 spectacole de teatru de marionete după scenarii originale
O6 creșterea abilităților de predare și a celor informatice pentru profesorii de limbi moderne implicați în proiect
O7 : îmbunătățirea cooperării și a învățării folosind TIC

Relevanța activității

Rezultatele elevilor în urma activităților desfășurate ar putea fi descrise astfel: au participat 33 de elevi la activitatea de creare a unei identități grafice a proiectului, rezultatele activității le veți regăsi în fotografiile atașate; 33 de elevi au participat la atelierul de scriere creatoare a textului, ideile cele mai originale fiind puse laolaltă și regăsindu-se apoi în textul final (îl veți găsi atașat), 15 elevi au participat la crearea marionetelor pentru serbare, 7 elevi au performat momentul de teatru de marionete la serbare( link către filmul serbării). Atitudinea elevilor față de învățare a fost una pozitivă, cu reacții foarte prompte și un feedback permanent și constructiv care a dus la îmbunătățirea relațiilor de comunicare în grupuri, la ameliorarea calității performării pe scenă, în fața publicului, dat fiind faptul că au fost începători. Au fost eliminate barierele legate de interpretarea într-o limba străină, intrarea în roluri- schimbarea vocii, jocul de scenă, mânuirea marionetelor sincron cu interpretarea rolului, disimularea actorilor în spatele scenei improvizate tot de ei, elementele surpriză etc.