Descriere

Activitatea constă în descoperirea adevăratului potențial al elevilor (ce știe elevul să facă și ce îi place să facă) prin diferite metode: observarea elevilor în situații formale și non-formale, aplicarea de chestionare și teste de aptitudini, discuții cu elevii, părinții, cadrele didactice, ateliere de lucru în cadrul Zilelor școlii și Școlii de vară. Urmează partea de dezvoltarea a potențialului descoperit prin muncă individuală, repetiții, colaborare cu alți colegi sau sub îndrumarea unui profesor. În final, are loc valorizarea potențialului în cadrul unor evenimente-spectacol: Balul de Halloween, Tombola de sărbători, Târgul de Crăciun, Târgul de mărțișor, Serbarea de final de an școlar, organizate împreună cu elevii. Parteneri în demersul meu au fost diriginții și alți profesori ai școlii, părinți, Clubul Studenților Târgoviște, librăria Maya.

Scopul activității

Descoperirea și valorificarea potențialului fiecărui elev indiferent de etnie, rezultatele la învățătură sau mediul din care provine, în vederea asigurării egalității de șanse și a împlinirii personale a fiecărui elev.

Obiectivele educaționale ale activității

  • descoperirea adevăratului potențial al elevilor (talente, aptitudini, deprinderi, priceperi);
  • valorizarea potențialului elevilor în diferite activități;
  • creșterea interesului pentru școală al elevilor aflați în situații de risc educațional.
  • Relevanța activității

    Proiectul se adresează tuturor elevilor indiferent de etnie, mediul din care provin, rezultatele la învățătură și se potrivește inclusiv elevilor cu cerințe educative speciale. Prin abordarea pe care am propus-o sunt atrași către aceste activități inclusiv elevi care se află în situații de risc educațional acesta fiind unul dintre obiectivele proiectului. Atmosfera incluzivă și încurajatoare care se creează permite manifestarea inițiativelor și creativității elevilor aflați în situații de risc educațional care astfel se simt valorizați, apreciați, utili, importanți și încep să privească școala cu ochi mai buni iar elevii cu cerințe educative speciale au șansa de a arăta ce pot, dincolo de rezultatele școlare și de a se integra mai bine în peisajul școlar. Evenimentele-spectacol pe care le organizez sunt atrăgătoare pentru toți elevii care le consideră și un fel de ”distracție” dar o ”distracție” serioasă din care învață multe lucruri și care le trezește dorința de a se autodepăși. Asfel încerc să ajung la sufletul fiecărui elev.