Descriere

Proiectul ,,ORA DE CITIT” îşi propune îmbunătăţirea competenţelor cheie a elevilor din învăţământul gimnazial prin crearea și implementarea unui program educaţional integrat în vederea creşterii calităţii educaţiei.
Studiile efectuate la nivel naţional, cât şi cele comparative internaţionale la care România a participat demonstrează cu claritate nevoia de a lua măsuri la nivel de sistem, de a defini clar competenţele de citit-scris, de a interveni asupra metodologiei evaluării, a timpul alocat citit-scrisului și a formării cadrelor didactice în acest sens. În acest context, proiectul îşi propune să eficientizeze schimbul de bune practici şi să dezvolte instrumente care să sprijine cadrele didactice în demersurile de dezvoltare a competenţelor cheie la elevi.

Astfel, proiectul educaţional propus reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea ” şi „biblioteca”, de a le readuce în atenţia copiilor, părinţilor şi comunităţii locale, dar și de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal.

Scopul activității

Prin intermediul acestui proiect se doreşte crearea unui mediu de învăţare eficient în vederea formării competenţelor cheie care să prevină sau să reducă riscul eşecului şcolar.

Obiectivele educaționale ale activității

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără dezvoltarea competenţelor de citit-scris ale elevilor prin crearea unui pachet de măsuri organizatorice, evaluative, îmbunătăţirea tehnicilor de lectură ale elevilor prin utilizarea instrumentelor şi a suporturilor de lectură modern, adecvate pentru şcolarii mici, inclusiv a programelor software.

Relevanța activității

Principalele rezultate obținute în urma desfășurării acestei activități au constat în îmbunătăţirea tehnicilor de lectură ale elevilor prin aplicarea diverselor resurse educaţionale existente în cadrul proiectului, formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte și împărtăşirea experienţelor personale.