Descriere

Însușirea corectă a cunoștințelor și formarea deprinderilor practice de bază, necesare acordării primului ajutor în situații de urgență medicală.