Descriere

Studierea limbii franceze reprezintã una dintre cele mai eficiente metode de a îţi lărgi orizontul cultural şi de a întelege tradiţiile şi mentalităţile poporului francez.

Introducerea cursului opţional de limba franceză « On fait la fête » în programul de învãțare constituie o modalitate favorabilã de a dezvolta competența comunicativã interculturalã a elevilor. Tema acestui curs o reprezintã sãrbãtorile tradiționale din Franța şi România de-a lungul anului calendaristic şi am propus diverse activitãți pentru fiecare lunã a anului şcolar. Conținutul unitãților de învãțare în discuţie au fost grupate potrivit programei şcolare în vigoare, respectiv Programa pentru clasa a VII-a /L2 – OM 5097/ 2009, clasa a 7-a, pornindu-se de la ideea că, de fapt, comunicarea este cea care stă la baza relaţiior interpersonale, atât de importante pentru socializarea individului, integrarea lui în comunitate.

În cadrul orelor de opțional sunt propuse exerciţii de descriere/ de imaginare de situaţii/ pe bază de imagini/ de vizualizare şi comentare de fragmente video. Modalităţile de evaluare propuse sunt observarea sistematică, probe orale, probe practice, investigaţia, tema de lucru în clasă, tema pentru acasă, portofoliu. Profesorul pune accentul atât pe facilitarea achiziţionãrii competenţelor de comunicare cât şi pe dezvoltarea competenţelor culturale, interculturale şi intelectuale.

Scopul activității

Scopul activităţii îl reprezintã conştientizarea interculturalului însoțitã de o cunoaştere enciclopedicã de cãtre elevii din anul 3 de studiu al limbii franceze (L2) prin valori comune, prin stimularea curiozitãții şi a spiritului de explorare al acestora cu privire la tradițiile şi obiceiurile din Franța şi dobândirea încrederii în sine în comunicarea în limba francezã.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Descoperirea sãrbãtorilor tradiṭionale din Franṭa de-a lungul unui an calendaristic;
  • Identificarea elementelor specifice/comune cu privire la tradițiile şi obiceiurile din Franța pentru a le putea compara/ asemãna cu cele din România;
  • Dezvoltarea unei atitudini de toleranțã, de deschidere cãtre cultura țintã, «cible» şi cultura maternã;
  • Dezvoltarea capacitãṭilor de comportament, de integrare în grup, de cooperare între indivizi;
  • Dinamizarea orelor de limbă franceză prin activități destinate să faciliteze predarea-învățarea limbii franceze;
  • Dezvoltarea gustului pentru frumos, util, normal.
  • Relevanța activității

    Jocurile didactice, precum şi celelalte procedee şi tehnici de învăţare modernă, lucrul în echipă, explicaţiile însoţite de materiale video/ audio au creat în spaţiul de lucru o atmosferă adecvată învăţării limbii franceze într-o manieră atractivă şi eficientă în acelaşi timp, bazată pe o bună cunoaştere a unor noi tehnici de motivare a elevilor, inclusiv a celor aflați în risc. Astfel, fiecare elev, fie cu CES, fie cã provine dintr-un mediu social defavorizat, a putut sã se implice activ în derularea proiectului prin integrarea în grupul de lucru.