Descriere

Am avut șansa să fiu diriginte la clasele gimnaziale, astăzi sunt diriginte la clasa a VI-a și, începând cu anul trecut, am încercat cu elevii să implementez metoda poveștii transpusă în practică.

Sunt profesor de religie și am dezbătut cu elevii mei o temă aflată sub semnul zicalei ,,Omul se cunoaște după faptă, iar pomul după roadă”. De aceea am desfășurat activități de voluntariat, una dintre cele mai apreciate de părinți și copii fiind vizita la un orfelinat. Am încercat, împreună cu elevii, să pun în practică o învățătură a monahului de la Rohia, Nicolae Steinhard,: ,,Nu din prisosul tău să dai, nici din nimicul tău, nici din neavutul tău să dai, ci din ceea ce nu ai. Și dacă dai din ceea ce nu ai, vei dobândi și tu. N-ai credință? Oferă speranță și credință. Nu ai lumină? Oferă lumină. Nu ai susținere? Oferă susținere”.
Activități precum „Alături de tine, împreună spre lumină” și „Diferit și totuși la fel” au fost desfășurate cu sprijinul unor parteneri precum Asociația „Sfântul Acoperământ”, Centrul pentru Educație Incluzivă Satu-Mare și Centrul ,,Alexandra” de la Amați.
Poveștile transpuse în fapte au fost: Povestea fluturelui albastru, Povestea celor
zece căni, Povestea Vulturului, Pilda Creionului, Povestea ,,Urme pe nisip” , Povestea perlei.
Metodele centrate pe elev, precum „predarea ca o poveste” și ,,transpunerea poveștii în fapte”, au facilitat implicarea elevilor în activități social–educaționale și de voluntariat.
În activitățile desfășurate am avut alături părinții elevilor implicați, direcțiunea Liceului Teoretic Negrești – Oaș, colegii: Adela Moldovan, profesor consilier Grigorean Marin, profesor documentarist Sas Adriana, responsabil CDI Costin Dina – Ramona, director al CSEI Satu – Mare Jurje Adriana, profesor Chira Florica și Priner Lidia, precum și Pimăria și Consiliul Local al orașului Negrești – Oaș, Casa de Cultură și Muzeul Țării Oașului.
Invit colegii, cadre didactice, să mediteze împreună cu mine la următoarele întrebări:
 Îi tratez pe elevii mei cu iubire?
 Manifest încredere în toţi elevii?
 Apreciez obiectiv elevii pentru efortul depus şi performanţele obţinute?
 Pedepsesc elevii pentru eşec sau, dimpotrivă, îi încurajez să persevereze?
 Încurajez demnitatea şi încrederea în sine a elevilor?
 Sunt intransigent/ă faţă de manifestările de nedreptate, laudă exagerată, neadevăr?
 Motivez elevii pentru acţiuni de caritate?

Scopul activității

Dobândirea unor cunoștințe, atitudini și aptitudini necesare pentru a percepe și a arăta empatie, pentru stabilirea de relații pozitive, prin eliminarea prejudecăților și promovarea egalității șanselor pentru toți elevii, prin acţiuni de voluntariat desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Formarea unor atitudini pozitive față de elevii cu nevoi speciale/autism;
  • Exersarea deprinderilor de lucru în echipă, capacitatea de a stabili relații de colaborare între membrii grupului;
  • Dobândirea încrederii în sine prin implicarea în activități social–educative;
  • Dezvoltarea sentimentului empatic, al generozității faţă de elevii cu nevoi speciale în rândul elevilor şi al dascălilor lor.
  • Relevanța activității

    Din grupul țintă au făcut parte și copii proveniți din familii monoparentale sau cu părinți plecați din țară. Aceștia tind să devină introvertiți, dar prin participarea la activitățile proiectului, au reușit să comunice cu cei din jur și să clădească relații pozitive.