Descriere

Abordarea didactică ce a stat la baza proiectării activității a fost CLIL (Content and Language Integrated Learning-Învățarea integrată în conținut și limbă), care a permis asimilarea unui conținut specific altui domeniu (Dezvolare durabilă) în limba engleză. Prin vizionarea filmelor suport, elevii au fost expuși unor noțiuni noi, conectate domeniului de dezvoltare durabilă, iar prin exercițiile de audiție/citire a limbii engleze, au fost exersate competențele de receptare a limbii engleze (receptive skills).
Proiectarea didactică a luat forma unei misiuni ce a presupus depășirea a 7 provocări, prin parcurgerea cărora elevii au fost angrenați într-o competiție constructivă, de rezolvare de sarcini didactice, folosind competențele de muncă în echipă. Provocarea finală a permis elevilor să își manifeste creativitatea pe tema obictivelor de dezvoltare durabilă, prin realizarea unor produse educationale la alegere: eseu, podcast sau poster.

Scopul activității

Inițierea adolescenților în domeniul obiectivelor de dezvoltarea durabilă, cu precădere ODD 4, educație de calitate, și cele 7 ținte ale acestuia.

Obiectivele educaționale ale activității

O1: Selectarea și utilizarea corectă a informației prezentate pentru completarea sarcinilor de lucru;
O2: Colaborarea eficientă în cadrul echipei pentru identificarea soluțiilor sarcinilor de lucru;
O3: Redactarea unui articol, desenarea unui poster sau realizarea unui podcast promovând țintele ODD4, educație de calitate;
O4: Manifestarea atitudinii de promovare și susținere a obiectivele de educație durabilă.

Relevanța activității

Activitatea a avut impact asupra urmatoarelor domenii de dezvoltare ale elevilor: Cognitiv: utilizarea corectă a unor informații cheie, relevante despre dezvoltare durabilă; extinderea vocabularului pe această tematică în limba engleză; utilizarea creativă a noțiunilor învățate. Comportamental/Atitudinal: conștientizarea necesității schimbării atitudinale, de la lipsă de reacție la implicare; soluționarea și inițierea de activități corelate obiectivelor cercului de prieteni și comunitate; adoptarea atitudinii de tip advocacy (susținere). , prin care au devinit promotorii și susținătorii obiectivelor și țintelor ODD, promotorii egalității de șansă și a incluziunii școlare.