Descriere

În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19, învățarea în sala de clasă nu a mai fost posibilă și astfel am descoperit împreună cu elevii mei o nouă abordare a învățării, cea online, de tip sincron și asincron. Am continuat să abordez conținuturi în mod integrat și să folosesc strategii de învățare moderne utilizând diverse aplicații care să-i ajute pe elevi să înțeleagă mai ușor concepte noi sau să le aprofundeze pe cele însușite. Astfel că, o zi din școala de acasă, în cazul nostru, s-a derulat așa: am început cu ora de geografie unde elevii au avut ca sarcină de lucru să culeagă informații despre continentele și oceanele Terrei și să le centralizeze prin intermediul aplicației jamboard (învățarea asincron) lucrând în echipă, iar în ziua respectivă fiecare echipă și-a prezentat produsele (învățarea sincron cu aplicația MEET). În următoarea oră, am avut un invitat special, Ana Stamatescu, voluntar al Centrului pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor, care le-a prezentat elevilor informații despre lilieci (învățarea sincron), ca în următoarea oră (AVAP), elevii să realizeze desene cu lilieci. Copiii, în urma acestei prezentări, din propria inițiativă (învățare asincron) au realizat power point/document cu informații despre lilieci sau o carte digitală cu aplicația story jumper despre aceștia. Toate acestea au fost postate în clasa virtuală pe Google Classroom.

Scopul activității

– păstrarea legăturilor sociale și emoționale; – continuarea învățării folosindu-se instrumente digitale relevante conforme cu particularitățile de vârstă ale elevilor.

Obiectivele educaționale ale activității

– explorarea unor surse de informare noi și alternative pentru lărgirea orizontului de cunoaștere
– formarea unei atitudini civice referitoare la cunoașterea, conservarea și protecția mediului
– formarea capacităților de comunicare și colaborare în echipă în mediul virtual
– implicarea activă a elevilor în demersul didactic prin utilizarea unor instrumente digitale

Relevanța activității

Activitățile online derulate cu elevii prin intermediul unor instrumente digitale sau a unor platforme au reușit să le mențină treaz interesul, să le stârnească curiozitatea, să înțeleagă concepte noi și să le coreleze cu viața reală, să le dezvolte competențe necesare secolului în care trăim, să le crească stima de sine. De asemenea, toate aceste activități au avut un impact pozitiv atât în rândul elevilor (dovada B.d.), dar și a părinților (dovada B.e. – testimoniale părinți de unde reiese impactul activităților asupra copilului său). Din proprie inițiativă un elev a realizat un document word cu informații despre lilieci postat în google classroom (dovada B.f., documentul doc atașat acestui portofoliu), iar un altul un power point (dovada B.g., power point atașat acestui portofoliu).