Descriere

Filarmonica de Copii a fost înfiinţată cu 37 de ani în urmă la Şcoala Generală nr.1 „Mártonffi János” din Vlăhiţa, județul Harghita. Formaţia este alcătuită în permanență din cor (100 de elevi) şi orchestră (40 de elevi). În Vlăhiţa neexistând şcoală de muzică, instruirea sistematică a copiilor începe în băncile școlii la orele de Educație muzicală, iar cei care vor fi instrumentişti și coriștii cu aptitudini vocale continuă în cadrul cercului de muzică de la Clubul Copiilor din Vlăhiţa.

Filarmonica de Copii a devenit cunoscută și are un renume național și internațional, astfel susține anual 20-30 de spectacole în țară și în străinătate, cu sprijinul comunității locale, Consiliului Județean, ONG-uri.

Scopul activității

Formarea prin muzică a unei atitudini de colaborare, asertivitate şi integritate prin cunoașterea culturii locale, naţionale și europene, ca bază a respectului şi a atitudinii deschise faţă de diversitate.

Obiectivele educaționale ale activității

 • conştientizarea moştenirii culturale locale, naţionale, europene şi a rolului patrimoniului cultural în dezvoltarea personalității și a definirii identității;
 • înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice în Europa;
 • înţelegerea nevoii de a conserva această diversitate, a importanţei prezenței factorilor estetici în viaţa de fiecare zi;
 • înţelegerea codurilor de comportament şi de bune maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii;
 • dobândirea unor cunoştinţe de bază referitoare la cultura contemporană populară;
 • conştientizarea conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri, egalitate de gen, non-discriminare, societate şi cultură;
 • aprecierea critică şi estetică a spectacolului artistic;
 • raportarea propriilor puncte de vedere creative şi expresive la opiniile altora;”
 • Relevanța activității

  După anii 90, orașul Vlăhița devine un vid urban părăsit, din cauza închiderii complexului siderurgic, singura sursă de ocupare a forței de muncă din zonă, astfel este o localitate defavorizată.

  Datorită Filarmonicii de Copii, toți frecventeză școala, nu au absențe și se comportă exemplar pentru a fi primiți în rândul coriștilor sau ai instrumentiștilor, unde aceste cerințe sunt primordiale. Mulți copii ar fi abandonat școala din cauza posibilităților materiale precare ale familiei sau din alte cauze sociale. Ei au primit sprijin moral, iar în unele situații am căutat și sponsori pentru ajutorarea materială a familiei.

  Datorită sponsorilor, pentru participarea la turnee și concerte, familiile copiilor au o contribuţie materială minimă.

  Filarmonica de Copii facilitează accesul la educație pentru elevii din medii defavorizate, anual un elev cu abilități excelente, provenind dintr-o familie cu un venit minim, este ajutat financiar din donațiile primite cu ocazia concertelor în continuarea studiilor. Deplasările și turneele sunt foarte agreate de copii. În timpul turneelor, ei ajung în locuri unde cu propriile eforturi s-ar putea să nu fi ajuns niciodată.