Descriere

Ca și conținut, activitatea este una educativă, cultural-științifică și didactică, prin care fiecare copil are rolul și locul său și poate contribui calitativ la evoluția sa. Activitatea, în sine, este o metodă activ-participativă care implică problematizarea, învățarea prin descoperire și abordarea transdisciplinară-istorie, limba română, religie, TIC, educație artistică. Elevii provin din medii sociale diferite, religii și etnii diferite. Activitatea este în același timp și o metoda didactică, complementară clasei inversate, elevii având de învățat rolurile acasă cu părinții după care,la școală punem rolurile cap la cap. Sceneta surprinde trăirile, emoțiile, sentimentele lăuntrice și întrebările pe care le au copiii care vin în clasa a V-a la noi. Jocul de rol, completat de un exercițiu imaginar, oferă răspunsuri la întrebările lor. La activitatea principală au fost prezenți și reprezentanți ai Bibliotecii Județeane „Gheorghe Șincai”, Universității din Oradea și Asociației TIKVAH. Pentru mesajul emblematic activitatea a primit premiu la Concursul „Diversitate-o șansă în plus pentru viitor”-faza națională, 2019. A fost prezentată și în cadrul activității UNICEF pe problema drepturilor copilului din luna noiembrie 2019, dar și în proiectul cu Republica Moldova, „Punți peste timp. Oradea-Chișinău”, 2018-2020.

Scopul activității

Educația de calitate, bazată pe competențele și abilitățile elevului, menită să contribuie la dezvoltarea diversității, interculturalității, empatiei, toleranței, lucrului în echipă, voluntariatului prin raportarea la modele existente în cultura locală și națională, precum și a respectului față de istoria națională, de etnografia, tradițiile și folclorul românesc.

Obiectivele educaționale ale activității

• Valorificarea cunoştinţelor dobândite la clasă în cadrul orelor de Istorie, Limba şi literatura română, Educație artistică și plastică, TIC;
• Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru stimularea creativității și inovației;
• Apelarea la interdisciplinaritate prin valorificarea cunoştinţelor de operare pe calculator şi a celor privind folosirea internetului;
• Conştientizarea importanţei activităţii de voluntariat în formarea personalităţii tânărului;
• Identificarea, prin lectură, a unor modele reale din viaţa comunităţii locale sau naţionale;
• Educarea intelectuală, morală şi estetică a tinerilor, în vederea integrării/ adaptării într-o societate a cunoaşterii, cu provocări multiple
• Valorificarea inteligenţelor multiple (lingvistică, spaţială, kinestezică, muzicală, interpersonală etc.) prin antrenarea elevilor în activităţi interdisciplinare.
Competențe de dezvoltat la elevi:
• Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă;
• Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale;
• Utilizarea surselor/documentelor multiple, a metodelor şi tehnicilor adecvate pentru rezolvarea unor situații-problemă;
– Identificarea aspectelor trecutului care pot contribui la înțelegerea prezentului;
– Utilizarea resurselor educaționale deschise;
– Realizarea de analize comparative și sinteze referitoare la spații și perioade istorice.

Relevanța activității

Elevii lucrează împreună, se simt bine în pielea personajelor și trăiesc fiecare cuvânt pe care-l rostesc prin rolul interpretat. Se exprimă atât în limba română cât și în limba vorbită acasă (maghiară, rromani), poartă și prezintă cu mândrie portul popular iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate: au devenit populari în școală și nu numai, au fost cooptați și de alte cadre didactice în proiecte educative, au fost apreciați obținând premii la competițiile de profil: „Călătoria mea interculturală”, premiul II, faza județeană, 2020; Mențiune la faza națională a concursului „Călători prin istorie” (2019). Activitatea le-a dezvoltat personalitatea, au devenit dezinvolți, deschiși, toleranți și receptivi la toate activitățile cultural-educative. Complementar, le-am stimulat creativitatea literară, la un concurs internațional-2019, au luat Premiul I.