Descriere

Proiectul educaţional pe care-l propun reprezintă o încercare de a pune în relaţie
copilul cu resursele de cultură, de a crea un contact cu ceea ce a fost, de a contribui la
redescoperirea basmului ca un univers al copilăriei, un izvor de cunoaştere şi visare, la orice
vârstă, în orice perioadă a istoriei.
În fiecare săptămână, elevii își puneau în practică cunoștințele de educație rutieră,
demonstrând înțelegerea faptului că e important să fie respectate reguli pentru o deplasarea
în siguranță. În sala de audiție, copiii audiau una-două povești de pe discuri de vinil, la pick-
up, timp în care își reprezentau prin desen scene audiate. Această activitate era coroborată cu
vizionarea unor scene din povești și puse în valoare de demonstrații realizate de cei înclinați
spre arta scenică.
Parteneriatul şi-a propus să apropie copiii de bibliotecă, de lumea cărţilor, de locul în
care ei pot veni în contact cu aceasta, dar și dobândirea competențelor de comunicare, sociale
și civice. Astfel, am contribuit la sensibilizarea școlarilor mei, familiarizându-i cu elemente ale
spațiului cultural local și ajutându-i să contribuie la propria învățare. Colaborarea școală-
bibliotecă reprezintă un obiectiv important al învăţământului primar, deoarece prin acest
parteneriat anul acesta şi în anii ce vor urma, se propune familiarizarea şcolarilor cu
universul cărţii, al poveștilor pentru copii.

Scopul activității

– Dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor legate de receptarea şi înţelegerea utilităţii cărţilor, a resurselor literare oferite de Biblioteca Bucovinei I.G.Sbiera Suceava

Obiectivele educaționale ale activității

– Vizionarea de filmulețe și audierea de povești de pe discuri de vinil, în scopul
stimulării interesului pentru lectură, a copiilor de vârstă școlară mică;
– Popularizarea şi valorificarea unor strategii inovatoare pentru cunoașterea
literaturii pentru copii în rândul şcolarilor;
– Promovarea şi stimularea şcolarilor cu aptitudini literare şi artistice.

Relevanța activității

O poveste pe săptămână, ascultată de pe discurile de vinil din colecţia Bibliotecii Bucovinei, în fiecare săptămână i-a ajutat pe copii să învețe să asculte, să îşi îmbogăţească cunoştinţele şi să îşi cultive dragostea pentru frumos, pentru artă şi pentru cei ce o promovează. Școlarii au învățat să respecte reguli de comportare civilizată pe stradă și în spații destinate activităților culturale. S-au familiarizat cu secția de împrumut pentru copii și, unii dintre ei, au devenit abonați ai bibliotecii. Au înțeles cât e de important să asculți cu atenție un material, pentru o bună înțelegere a acestuia. Ziua în care mergeam la Biblioteca județeană era grozav de așteptată de către copii și pentru că derulam și activități de tip outdoor, creând contexte de învățare în spații din centrul localității: parcuri, muzee. Astfel, au învățat să învețe, să fie sensibili și să se exprime cât mai variat, cultivându-și abilitatea de a aprecia importanța experiențelor trăite în alte medii sociale.