Descriere

Activitatea desfăşurată a început printr-o serie de dezbateri alături de elevii implicaţi pentru a identifica împreună activităţi moderne din sfera lor de interes şi pe care şi-ar dori să le desfăşoare cu ocazia prezentului proiect. Am decis să aducem în atenţia tuturor cele mai importante aspectele tradiţionale din cadrul comunităţii lor. Majoritatea tinerilor din localitate continuă tradiţiile prin dansuri populare unde poartă costumele tradiţionale specifice zonei şi prin promovarea mâncărurilor tradiţionale. Ca metodă de lucru am aplicat atât lucrul în echipă, cât şi cel individual. După împărţirea sarcinilor în funcţie de interesul fiecăruia, fiecare echipă a început să colecteze informaţii şi materiale necesare. Întrucât disciplinele studiate împreună sunt limba engleză şi franceză, am decis să ne lărgim sfera de interes şi pentru alte ţări preferate de fiecare echipă în parte.

Scopul activității

În primul rând, scopul principal al activităţii este de a valorifica exemple de bune practici în educație. De asemenea, prin activitatea propusă încercăm să îmbunătățim calitatea actului educațional și rezultatele școlare din cadrul comunităţii noastre. Mai mult, ne dorim să încurajăm participarea constantă a elevilor la şcoală, găsind aici un mediu favorabil pentru dezvoltare.

Obiectivele educaționale ale activității

Principalul obiectiv educaţional propus este promovarea unor activităţi moderne care ar putea fi cuprinsă şi în metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii. De asemenea, acesta ar trebui centrat pe dezvoltarea competenţelor.