Descriere

Proiectul s-a desfășurat timp de 4 ore de curs, la clasa a IV-a și a integrat patru discipline: Limba și literatura română, Matematică, Geografie, Arte vizuale și abilități practice. Startul proiectului a fost în cadrul primei ore de limba și literatura română. Pentru conținutul „Emailul”, având ca text suport „Un prieten pentru Faruk” după Don Rowe și Jan Newton, au fost identificate diferite moduri de comunicare. Cu ajutorul manualului digital și a tablei interactive elevii au selectat elemente specifice ale scrierii textului funcțional, emailul. Prin Google Classroom s-a realizat practic trimiterea unui email în care confirmau participarea la o excursie organizată în Egipt. La matematică elevii au folosit Prowise iar, în urma rezultatelor obținute au primit obiecte pentru identificarea corpurilor geometrice. Folosind Geogebra 3D Graphic au desfășurat cubul și piramida. La ora de Geografie reactualizarea cunoștințelor a fost realizată cu aplicația Kahoot!, cu premii pentru câștigători. Utilizând masa multitouch, aplicația Google Earth, Google Arts&Culture elevii au explorat virtual Bucureștiul și câteva obiective turistice. Ora de Arte vizuale și abilități practice a debutat cu citirea emailurilor trimise la prima oră. S-au analizat piramidele din Egipt, făcând legătura cu conținuturile de la Matematică, apoi a urmat prezentarea imprimantei 3D și explicarea modului de funcționare a acesteia. Elevii au participat la proiectarea celei mai mici piramide din Egipt, apoi, cât timp s-a tipărit efectiv aceasta, elevii au realizat decupaje și plieri ale celorlalte două piramide.

Scopul activității

Formarea și dezvoltarea competențelor cheie, precum și cele din programele școlare în vigoare pentru clasa a IV-a, familiarizarea cu tehnici și mijloace moderne de comunicare, explorare și investigare digitală a elementelor din mediul înconjurător și stimularea motivației pentru învățare și a curiozității pentru tehnologii și meserii prezente și viitoare.

Obiectivele educaționale ale activității

• Identificarea, recunoașterea și redactarea unor texte funcționale în diverse contexte respectând cerințele și securitatea pe internet;
• Identificarea, explorarea și localizarea unor elemente din mediul apropiat prin specificarea caracteristicilor și proprietăților figurilor și corpurilor geometrice;
• Analizarea realității observabile cu ajutorul noilor tehnologii;
• Valorificarea informațiilor, a lecturilor și a faptelor de viață ale elevilor;
• Stimularea interesului pentru înțelegerea rolului mediului înconjurător pentru viața și activitatea societății;
• Stimularea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și umane;
• Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități dominant manual creative și ludice;
• Remodelarea spațiilor și formelor printr-un demers plastic intenționat și prin tehnici variate;
• Stimularea interesului și curiozității pentru meserii prezente și viitoare.

Relevanța activității

Acest proiect interdisciplinar a fost punctul final din cercetarea pedagogică desfășurată de autor pe parcursul a doi ani școlari (2017-2018, 2018-2019) și a avut la bază integrarea noilor tehnologii în educație cu scopul de a crește eficiența învățării, a motivației pentru învățare, dezvoltarea capacității de înțelegere și utilizarea termenilor și conceptelor specifice acestor discipline, precum și capacitatea de experimentare și explorare/investigare a realității folosind instrumente și procedee specifice. În urma acestui demers elevii au obținut rezultate bune și foarte bune la olimpiade școlare, concursuri naționale și evaluarea națională. Totodată, acest demers le-a facilitat trecerea în ciclul gimnazial, fiind pregătiți inclusiv pentru învățarea online, dovadă fiind și testimonialul video al elevei D. A.