Descriere

Proiectul ,,O aventură digitală” a avut ca punct de plecare două proiecte
europene eTwinning despre codare, și anume ,,Coding stories”, respectiv ,,Coding and robotics in stories” pe care le-am implementat cu elevii clasei a III-a. Am desfășurat cu aceștia diverse activități creative de coding, extinzând aplicarea codării din domeniul informatic și la celelalte discipline din curriculum-ul școlar precum Limba și literatura română, Matematică, Științe, Geografie, Muzică și mișcare, Joc și mișcare.

Activitățile cu caracter creativ au vizat mai multe componente ale programării care au contribuit eficient la dezvoltarea competențelor matematice bazate pe conștientizarea și utilizarea limbajului direcțional (direcție, locație, mișcare în spațiu), învățarea programării prin joc utilizând programe accesibile vârstei elevilor implicați, de 10-11 ani (Scratch, Minecraft, PixelArt, Cody Feet). Din gama variată a produselor activității elevilor menționez: flash carduri cu coduri ilustrate pentru povești, o colecție de trasee direcționale/labirinturi create de către elevi ca suport în activitățile de codare, glyph-urile cu coduri/simboluri personalizate pentru povești, postere, felicitări digitale, mascote digitale, story book-ul ,,Scottie visits Europe” și ,, Mr Sweet Cheek and the magic mirror”.

Am participat cu activități inedite la campaniile globale de mediatizare a codării, de tipul ,,Code Week 4 All” sau ,,Hour of Code”, iar activitățile propuse au fost înregistrate și marcate pe harta europeană a evenimentelor și recompensate cu Certificate de excelență.

Scopul activității

Familiarizarea elevilor cu primii pași în codare și programare prin integrarea unor elemente de codare unplugged și plugged în curriculum-ul școlar, la diferite discipline.

Obiectivele educaționale ale activității

– Dezvoltarea competențelor matematice și a gândirii computaționale bazate pe conștientizarea și utilizarea limbajului direcțional (direcție, locație, mișcare în spațiu), prin abordarea într-o manieră ludică, atractivă și integrată a curriculumului;

– Dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor prin antrenarea în activități de codare plugged și unplugged, atât în activități formale, cât și nonformale;

– Dezvoltarea abilităților de cooperare, inclusiv în rândul elevilor cu CES, creând un
climat sigur, primitor și stimulativ în activități comune de programare;

– Responsabilizarea elevilor vizavi de siguranța online, dar și în ceea ce privește
utilizarea tehnologiei mobile

Relevanța activității

Impactul acestei activități asupra elevilor a presupus creșterea interesului și a motivației pentru învățare prin asimilirea unor concepte elementare de matematică, științe, tehnologie și design prin intermediul jocului și al aplicațiilor online, capacitate sporită de rezolvare de rezolvare de probleme prin găsirea unor căi alternative, stimă de sine crescută, abilități de colaborare și negociere, abilități de gestionare a comportamentelor adecvate în mediul online, dar și orientare în carieră. În urma participării la acest proiect, 5 elevi din clasă frecventează cercuri de informatică/robotică, iar 3 elevi frecventează cursuri de tipul ,,Școala de matematică” sau ,,Academia Sitas”. Diplomele obținute de fiecare dintre elev pentru implicarea în activitățile de codare derulate în parteneriat cu elevii din școlile europene pe platforma eTwinning, respectiv certificatele obținute în urma participării la activitățile ,,Hour of code” și ,,Code week” îmbogățesc și adaugă un plus de valoare portofoliului educațional al fiecărui elev.