Descriere

1. Înfiinţarea clubului de voluntariat, comunicarea drepturilor şi responsabilităţilor, activităţi de relaţionare.
2. Identificarea unor probleme ale comunităţilor/şcolii şi a strategiilor de rezolvare a acestora ( întocmirea de proiecte, atragerea de parteneri, identificarea tipurilor de activităţi aducătoare de venit, strângerea de fonduri).
3. Derularea de activităţi de voluntariat în ONG-ul Acoperământul Maicii Domnului, bulevardul Muncii, nr. 63, Cluj Napoca.
4. Promovarea activităţilor la nivel intern (gimnaziu) şi extern (comunitate) şi realizarea de feed-back.

Scopul activității

Scopul proiectului este de a forma copiii şi adolescenţii din Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Rozavlea în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, identificate în comunitate/alte comunități. Prin proiectul “Nouă ne pasă!”, activităţile vor fi proiectate şi desfăşurate pe o structură de tip „needs-based approach” (abordare pe nevoile identificate).

Obiectivele educaționale ale activității

O1) Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, din comunitate/alte comunități, în găsirea de modalităţi de intervenţie.
O2) Creşterea şanselor de integrare educaţională şi socială a copiilor şi tinerilor beneficiari.
O3) Dezvoltarea unor competenţe antreprenoriale prin derularea de activităţi aducătoare de venit, prin care se acumulează resursele materiale necesare derulării proiectelor.
O4) Dezvoltarea la voluntari a următoarelor calităţi: iniţiativă, angajament, ingeniozitate, responsabilitate, creativitate, flexibilitate, empatie, cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală.
O5) Alcătuirea unui club al voluntarilor care să îşi perpetueze activitatea pe termen lung (chiar şi în calitate de absolvenţi, tinerii vor fi încurajaţi să activeze în cadrul clubului).

Relevanța activității

25 de elevi constituiţi în Clubul de voluntari, formaţi în spiritul cultivării competenţelor de leadership;