Descriere

Elevii participă la jocul de introducere a temei-Protecţia copiilor împotriva violenţei. Se formează perechi, iar câte un elev face un gest nonviolent faţă de colegul lui. Activitatea-Situaţii de violenţă-se spun cuvinte, expresii referitoare la violenţă care se notează sub fiecare cuvânt scris pe tablă: VĂD-AUD-SIMT. La sfârşitul activităţii se aplică un chestionar referitor la situaţii de violenţă.

Scopul activității

Stoparea actelor de violenţă

Obiectivele educaționale ale activității

Elevii trebuie să cunoască:

  • Noţiuni generale privind protecţia contra violenţei
  • Identificarea situaţiilor de violenţă
  • Importanţa drepturilor la protecţie
  • Relevanța activității

    Antrenarea elevilor în diferite situaţii au dus la înţelegerea mesajului transmis de Casa celor 1000 de oglinzi/ text preluat din folclorul japonez. Morala desprinsă i-a pus pe gânduri pe elevi.