Descriere

Datorită profilului liceului, am simțit nevoia ca prin proiectul ”Noi pentru voi, noi lângă voi” elevii să aibă parte de o educație formală de foarte bună calitate, care să faciliteze formarea competențelor cheie. Astfel, activitățile extracurriculare și nonformale le-am gândit pentru a pune accentul pe operarea cu valori și norme de conduită relevante pentru viața comunității și care să conducă elevii spre manifestarea unei relații pozitive cu ceilalți prin exercitarea unor drepturi și asumarea unor responsabilități.
Organizarea în vederea derulării unor acțiuni filantropice și a concertelor, la care participă elevii și corurile școlii noastre în luna decembrie a fiecărui an, reprezintă esența acestui proiect. Pentru fiecare dintre activitățile desfășurate în cadrul proiectului se realizează grupuri de lucru profesori-elevi-părinți, se gândesc sarcini de lucru și termene de realizare.

Scopul activității

Valorizarea elevilor prin organizarea de acțiuni filantropice, concerte, care să determine formarea și manifestarea de responsabilități, relații și valori morale, elevilor

Obiectivele educaționale ale activității

Identificarea nevoilor comunității, formarea grupurilor de lucru pentru realizarea acțiunilor filantropice, a activităților de voluntariat, a concertelor, transmiterea valorilor.

Relevanța activității

– șapte acțiuni filantropice; – un concert caritabil în cadrul parohiei Mehala, Timișoara; – un concert de colinde în cadrul Bisericii Martirilor, Timișoara; – două mini-programe artistice în cadrul așezămintelor pentru persoane vârstnice din Checea și Bacova; – mini-spectacole de colinde susținute în cadrul Spitalului de copii ”Louis Țurcanu”, a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brânzeu” Timișoara și în alte localități din oraș.