Descriere

Activitățile acestui proiect sunt parte componentă dintr-un proiect internațional Erasmus pe care il implementez în calitate de coordonator în Scoala Giamnaziala Elena Doamna din 2016 a cărui temă este dezvoltarea competențelor STEM, CLIL, lingvistice și sociale penytru elevii din învățământul primar.Proiectul este unul amplu și conțile peste 20 de activități de învățare care vizează formarea principalelor 8 competențe la elevii de 6-11 ani. Vizează aplicarea de metode noi de abordare curriculară, noi metodologii care favorizează învățarea experiențială, cu permanent contact cu lumea reală. Sarcinile de lucru au fost variate, de la acțiuni care vizează competențele de scris –citit, identificarea celor 4 elemente în literatură și crearea de texte, interdisciplinaritate, experimente pentru fiecare element, Abordarea STEAM pentru dezastrele si beneficiile celor patru elemente, cu și fără acțiunea omului, formarea competențelor digitale prin utilizarea de softuri, platforme, aplicații, programare, codare, imprimare 3D și în viitor robotică, dezvoltarea competențelor de utilizare a unui limbi străine, colaborarea în grup, în echipa, a elevilor și cadrelor didactice a adus schimbări benefice, vizibile în școala noastră.

Scopul activității

Dezvoltarea competențelor științifice și digitale, lingvistice, culturale și sociale.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Implicarea elevilor în desfășurarea unor investigații științifice practice și demostrative.
  • Dezvoltarea atitudinilor științifice: curiozitate, adresarea de întrebări, căutarea unui răspuns, rezolvarea problemelor și extragerea concluziilor.
  • Crearea unei atitudini pozitive față de știința esențială pentru a trăi într-o lume tehnologică și științifică.
  • Relevanța activității

    Activitățile proiectului, diversitatea și aspectul practice al acestora, utilitatea și caracterul aplicativ a atras toții elevii implicati, dovedind motivația și implicare din partea tuturor, indiferent de sex, categorie sociala sau nevoile speciale ale acestora. Experimentele, activitățile outdoor, vizitele, excursiile lucrul în perechi, în grupri, în echipe naționale și internaționale dar și interacțiunea direct cu materialul natural le-a sporit tuturor motivația și implicarea.

    Toate activitățile proiectului fiind bazate pe aspectele curriculare ale învățământului românesc au avut ca punct de plecare noțiunile teoretice, adaptarea acestora la nivelul intellectual al elevilor implicați, ceea ce a fost mult mai ușor de realizat prin implicarea lor directă, cu resurse minime aceste activități se pot realiza în orice instituție școlară din România, căci presupun interacțiune direct cu natura, cu elemental natural, real din jur conștientizând astefel consecințele acțiunilor proprii asupra mediului, asupra lumii din jur.