Descriere

Cu ajutorul jocului de rol, al materialelor confecționate împreună cu elevii, prin implicarea părinților în diferite evenimente, cum ar fi „Carnavalul costumelor”, serbările semestriale, am reuşit să mă folosesc de mai multe competențe cheie.

Scopul activității

Stimularea interesului elevilor pentru materia predată

Obiectivele educaționale ale activității

Abordarea interactivă a lecţiilor de limbă engleză permite inovarea propriului demers didactic şi creşte interesul elevilor pentru limba engleză. Accentul a fost pus pe lucrul în echipă, pe activități menite să stimuleze creativitatea elevului, să-i ofere libertate în comunicare.

Relevanța activității

Elevii pot trece prin perioade dificile în viața lor socială şi/sau familială, afectându-le negativ eperienţa şcolară. Am încercat mereu să identific, în stadiu incipient, prin strânsa colaborare cu profesorul învățător și părinții, posibilele dificultăți de învățare și stresul socio-emoțional. Elevii au știut că ei contează și că sunt mereu ascultați.