Descriere

Scopul activității prezentate este: Însușirea cât mai ușoară și temeinică a limbii române de către elevii maghiari din clasele primare, prin acordarea unui sprijin educațional cât mai eficient. Prin activități desfășurate învățătoarea a urmărit:
• Dezvoltarea capacității de exprimare orală, și în scris.
• Dezvoltarea creativității, imaginației, stimularea interesului față de învățarea prin joc.
• Stimularea motivației pentru învățare.
• Asigurarea unui mediu avantajos pentru învățare.
În acest context s-a desfășurat o activitate complexă: confecționarea materialelor ajutătoare proprii, cu care elevii s-au jucat în feluri variate, atractive; activitate de voluntariat prin adunarea deșeurilor reciclabile în sat în vederea organizării unui teatru de păpuși din materialele adunate; confecționarea cu ajutorul părinților a unei tăblițe pentru fiecare copil în vederea folosirii la dictare, corectarea greșelilor realizându-se imediat și ușor; prelucrarea creativă, dramatizarea unei povești prin pregătirea unui lapbook; realizarea unui teatru radiofonic; realizarea unui parteneriat prin înfrățirea cu o clasă de la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu” din orașul Făgăraș.
Rezultatele școlare s-au îmbunătățit observabil, elevii participă mai activ la muncile individuale, dar mai ales în perechi, întreabă când se va organiza o excursie la prietenii din Făgăraș, au pregătit surprize, scrisori, pentru elevii din clasa înfrățită, iar elevii cu rezultate mai slabe la învățătură au compus scrisoarea în limba maternă și le-au tradus împreună cu ajutorul unor dicționare. Astfel și acești elevi au obținut rezultate la proiectele mici la sfârșitul unităților de învățare, căci munca în perechi a fost ajutată cu întrebări, cu dicționare, desene, imagini.