Descriere

Natura și biodiversitatea reprezintă teme de actualitate la nivel național și european. Dinamica acestei problematici a constituit baza unui complex de activități desfășurate în mod sistematic în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 33 Galați, încă din anul 2012, astfel încât să respecte principiile educației sustenabile.
Activitățile s-au desfășurat în baza parteneriatelor și a participării efective a reprezentanților instituțiilor publice reprezentative (Agenția pentru Protecția Mediului Galați, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Galați, ONG uri (Societatea Ornitologică Română, Asociația RoRec), cu acordul și implicarea părinților care au sprijinit acțiunile inițiate în școală sau în afara școlii.
Atât conținuturile cât și metodele utilizate au fost numeroase și variate, având ca principal obiectiv învățarea experiențială și valorizarea diversității: lucrul în echipe, folosirea efectivă a instrumentelor specifice (binocluri, microscoape, truse de analiză ale factorilor de mediu), utilizarea noilor tehnologii de comunicare (sisteme touch screen, concursuri și platform online, utilizarea programelor de editare și realizare videoclipuri, accesarea resurselor educaționale deschise și a surselor online de documentare). Activitățile au respectat principiul educației incluzive, fără a face diferențieri între elevi, au avut un caracter integrat, interdisciplinar, combinând elemente specifice diferitelor domenii de studiu astfel încât să contribuie la dezvoltarea de competențe, abilități, aptitudini și atitudini specifice unei educații sustenabile.

Scopul activității

Conștientizarea aspectelor referitoare la protecția naturii și a biodiversității prin implicarea elevilor în activități menite să contribuie la dezvoltarea creativității, a unor practici incluzive și a responsabilității pentru menţinerea unui mediu sănătos.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Identificarea componentelor și caracteristicilor zonelor naturale din orizontul local
 • Elaborarea de produse educaționale care să reflecte importanța interacțiunii om- natură
 • Organizarea de activități interactive de educație ecologică menite să creeze un mediu incluziv pentru toate categoriile de elevi
 • Relevanța activității

  În cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 33 Galați situațiile cu elevi la risc sunt legate mai ales de situația socio economică precară a unora dintre elevi, elevi proveniți din familii monoparentale, elevi cu părinți plecați în străinătate. Crearea unui mediu incluziv propice integrării tuturor elevilor prin valorizarea diversității a constituie o prioritate în planificarea și organizarea activităților, regăsindu-se în Planul de Dezvoltare Instituțională al Școlii Gimnaziale Nr. 33. Cadrul de lucru, metodele și mijloacele folosite au fost proiectate astfel încât să atingă gradul de înțelegere al fiecărui elev participant, multe dintre activități bucurându-se de prezența psihologului școlii. Fișele de lucru, jocurile, materialele folosite s-au bucurat de un interes deosebit din partea elevilor, indiferent de ciclul de la care provin (primar sau gimnazial) și de situația fiecăruia.

  Rezultatele și relevanța activităților se poate observa atât din materialele produse pe parcursul activităților (realizarea de videoclipuri, teatru de umbre, machete, schițe, desene, utilizarea literaturii ca bază pentru creații proprii) cât și participarea numeroasă și activă a elevilor.
  Metodele utilizate au constat în:

 • Favorizarea coeziunii grupurilor – deși la începutul activităților reunirea mai multor clase, din niveluri diferite, poate crea anumite dificultăți, în toate activitățile desfășurate, atmosfera create a fost propice pentru asimilarea cunoștințelor
 • Învățarea prin practică în situații concrete: confecționarea și amplasarea de hrănitori din materiale reciclabile, activități de amplasare a siluetelor de păsări
 • Antrenarea în activități în aer liber: observarea florei și faunei din proximitatea școlii, plantări, colectarea deșeuri
 • Folosirea muzicii, artei, desenului, jocului, teatrului în atingerea obiectivelor
 • Dobândirea unor abilități de interacțiune între persoane – team building