Descriere

Muzica interactivă – este o activitate bazată pe metode moderne de cooperare creativă în grup și în perechi în care muzica este un limbaj universal accesibil pentru orice elev. Activitățile muzicale au inclus în special jocuri muzicale, conversații la instrumente de percuție în perechi, improvizații muzicale în grup, jocuri de conducere a grupului, jocuri de explorare a instrumentelor. Elevii au căpătat încredere în capacitatea lor de a se exprima creeativ, au înregistrat propriile videoclipuri și au participat cu mici reprezentații la spectacole și festivaluri de profil din țară. Toată experiența din cercul de muzică a culminat cu o tabără de vară unde am consolidat relațiile de grup, am trecut în revistă acțiunile desfășurate pe parcursul anului dar a fost și un moment de conexiune și creativitate în care ne-am încurajat și apreciat reciproc

Scopul activității

…….Creșterea motivației elevilor prin activități extrașcolare de muzică interactivă, ameliorarea situațiilor de risc prin creșterea interesului pentru activitățile școlare dar și pentru ocupații de timp liber, creative și constructive

Obiectivele educaționale ale activității

Canalizarea pozitivă a energiei
Folosirea formelor alternative de exprimare personală
Îmbunătățirea abilităților sociale;
Îmbunătățirea secvențierii, memoriei auditive, coordonării motorii;
Exersarea relaționării cu egalii din cadrul grupului;
Consolidarea încrederii provenite din toate formele de exprimare personală, a se face auzit și valorizat;
Exprimarea pozitivă a sentimentelor de frustrare

Relevanța activității

Creșterea încrederii în proriile posibilități de exprimare, prin expuneri originale ale produselor activității la concursuri și festivale de creație artistică, la festivalul Miraje din Cluj-Napoca, festivalul „Descopăr frumosul din mine” din Tg Mureș și festivalul „Flori de mai” de la Oradea unde elevii au trimis videoclipul filmat chiar de ei (Trich Trach Polca) Creșterea coeziunii de grup prin folosirea exclusivă a activităților în perechi și în grup, improvizații de grup, conversații muzicale, interpretare în orchestră. Creșterea motivației și interesului pentru propria lor educație prin formarea abilității de muncă și exersare regulată la instrumente de percuție/chitară. Accesibilizarea conținuturilor muzicale prin materiale care utilizează simboluri și pictograme, materiale care pot fi folosite și pe viitor cu generațiile următoare și de alți profesori