Descriere

Tradițiile , obiceiurile, graiul strămoșesc, dansurile și portul popular de pe Valea Bistrei sunt prezentate în cadrul festivalurilor artistice: Doina Bistrei, Răsună Valea Bistrei, Festivalul de colinde. Școala Zăvoi, alături de Primăria și Consiliul Local al comunei Zăvoi, organizează aceste activități cultural artistice din dorinţa de a atrage şi mai mulţi participanţi, care să manifeste dragoste, respect pentru adevăratele valori care ne dezvăluie identitatea între alte popoare. Această bogăţia folclorică dorim să o transmitem şi în rândul tinerei generaţii de elevi, a căror preocupare este cu totul şi cu totul alta, să le stimulăm interesul pentru astfel de activităţi. Parteneri, pe lângă Primăria și Consiliul Local al comunei Zăvoi, sunt Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Centrul Județean pentru păstrarea și promovarea culturii tradiționale Caraș Severin precum și școli din județele vecine (Timiș, Hunedoara).

Scopul activității

Scopul activităţilor este cultivarea sentimentelor de respect şi de dragoste faţă de patrimoniul spiritual şi material al țării noastre ,prin promovarea valorilor naţionale în cadrul unor activităţi cultural-artistice.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Cunoaşterea şi valorificarea creaţiilor folclorice autentice;
  • Dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de semeni, capacitatea de adaptare la diferite contexte sociale
  • Promovarea tinerilor cu aptitudini cultural-artistice,
  • Respectarea, practicarea şi transmiterea tradiţiilor şi obiceiurilor, din generaţie în generaţie;
  • Conservarea specificului cultural zonal;
  • Păstrarea graiului popular specific fiecărei zone.
  • Colaborarea în vederea cunoașterii și valorificării creațiilor folclorice autentice cât și realizarea unor punți de legătură între sat și oraș, de la o zonă și chiar de la o țară la alta.
  • Relevanța activității

    Pentru elevii aflați în risc, cei cu cerințe educaționale speciale, voluntariatul prin intervenții sociale și prin exprimare artistică oferă posibilitatea unei exprimări cu valoare individuală și socială. Încurajarea încrederii în propriile forțe și stima de sine sunt urmărite în cadrul acestor activități care apoi se reflectă în activitatea la clasă. Elevii devin mai responsabili, mai implicați astfel că se reduce absenteismul și abandonul școlar.