Descriere

Premisa pentru modelul educațional integrat bazat pe strategii nonformale care dezvoltă competențe importante pentru învățarea pe tot parcursul vieții în învățământul pentru elevi cu dizabilități auditive este faptul că deficiența de auz afectează grav achiziția limbajului verbal și nivelul cultural al elevilor.

Ținând cont de aceste realități și particularități psiho-pedagogice, care limitează potențialul cognitive al elevilor cu deficient de auz, personal voi opta pentru forme alternative de educație care să asigure o pregătire practică solidă și să mărească șansele de integrare socio-profesională a elevilor mei.
Bunele practici pe care doresc să le prezint reflectă un model de abordare integrată a activităților educative/extracurriculare din instituția noastră.

Principiul care stă la baza reconsiderării priorităților în educarea elevilor cu dizabilități auditive este ADAPTAREA la un mediu în rapidă schimbare, ceea ce presupune abilități și aptitudini multifuncționale, interdisciplinare și care trebuie permanent ajustate astfel încât să asigure achiziția de cunoștințe, priceperi și deprinderi de lungă durată, cu aplicabilitate practică. Strategia educațională utilizată de mine în implementarea acestui model este construită în jurul competențelor cheie europene și se bazează pe utilizarea metodelor nonformale care asigură o formă complementară de învățare și contexte accesibile, dar durabile deoarece vizează învățarea pe tot parcursul vieții.

Modelul integrat vizează în mod special elevii cu nevoi special, oferindu-le oportunitatea de a exersa practice competențe care sunt absolut necesare unui adult.

Scopul activității

Asigurarea de contexte semnificative de învățare care să ofere șanse egale elevilor cu deficiențe de auz, dezvoltarea competențelor cheie europene ale elevilor cu dizabilități auditive care să susțină învățarea pe tot parcursul vieții, Îmbunățățirea profilului absolventului cu deficiență de auz

Obiectivele educaționale ale activității

  • Dezvoltarea competențelor cheie europene;
  • Dezvoltarea competențelor transcurriculare;
  • Dezvoltarea competențelor de comunicare totală (limbaj verbal-limbaj mimico-gestual-limbaj dactil);
  • Formarea și dezvoltarea unui sistem de valori și atitudini culturale, a competențelor de învățare pe tot parcursul vieții.
  • Relevanța activității

    Modelul integrat vizează în mod special elevii cu nevoi special, oferindu-le oportunitatea de a exersa practice competențe care sunt absolut necesare unui adult. Toți elevii nostri sunt cu nevoi speciale, deci în situație de risc. Orice performanță a lor este considerată obiectiv atins.