Descriere

Spaţiul este unul dintre cele mai fascinante subiecte pentru toate vârstele. Studiul ştiinţelor permite elevilor să îşi dezvolte aprecierea pentru ei înşişi, să descopere locul lor în lume şi locul planetei Pământ în Univers.
Ținând cont ca dintotdeauna am fost fascinați de imensitatea Universului dincolo de Terra, fascinați și intrigați în acelaşi timp. De fiecare dată când privim seara cerul înstelat ne întrebăm ce se ascunde oare în spatele acestor milioane de puncte sclipitoare, ce forme îmbracă acest vast necunoscut, și ce-am descoperi dacă am putea vedea mai departe decât ne permite modestul nostru văz, sau telescoapele optice construite în acest sens. Posibilitatea de a zbura în spaţiu a revoluţionat ştiinţa spaţiului cosmic.
În cadrul acestui proiect vom organizăm activități din dorința de a ne alătura celor care doresc să cunoască, să studieze și să înțeleagă tainele Universului. Elevii au înțeles importanța acestui eveniment și și-au adus contribuția prin realizarea de machete, desene, eseuri, prezentări powerpoint, afișe.
Activități de învățare:
o Realizarea unor fişe de documentare, folosind motoarele de căutare Google, Yahoo, Ask-
o Utilizarea Microsoft Office şi a altor programe în realizarea şi prezentarea de materiale tematice
o Realizarea unor prezentări de tip PowerPoint
o Realizarea unor proiecte individuale şi de grup
o Sistematizarea noţiunilor şi materialelor realizate în portofolii individual;
o Activităţi de lucru în echipă pentru realizarea unor teme complexe prin distribuirea sarcinilor;
o Activităţi de evaluare intercolegială şi autoevaluare.

Scopul activității

Sensibilizarea elevilor în legătură cu beneficiile pe care aceștia le primesc ca urmare a utilizării spațiului cosmic; Antrenarea copiilor în diverse activități dedicate spațiului cosmic; Promovarea educației cu privire la spațiul cosmic.

Obiectivele educaționale ale activității

– Stimularea interesului pentru studiul Universului, pentru cunoașterea și explorarea spațiului cosmic.
– Realizarea de către elevi a unor materiale de popularizare a cunoașterii spațiului cosmic;
– Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a spațiului cosmic, stimularea curiozității pentru investigarea acestuia;
– Familiarizarea cu noțiunile de bază din domeniul astronomiei;
– Implicarea responsabilă în activități de protecție a mediului;
– Stimularea şi dezvoltarea aptitudinilor de creaţie ale elevilor ;
– Organizarea expoziției de afișe ” Universul”;
– Promovarea imaginii școlii în comunitate;
– Încurajarea lucrului în echipă.

Relevanța activității

Elevii au abordat diferite conținuturi: ce este astronomia, noi și universul. Big Bang., mișcările Pământului., comete, asteroizi, stele, alte obiecte cerești, constelații, cum a apărut universul, sistemul solar, stelele, soarele, planetele. pământul, sateliţi naturali, Luna, eclipsele. luna, primul pas pe lună, misiuni spaţiale, sateliţi artificiali, călătorii posibile în univers. primii astronomi, nume ilustre în astronomie