Descriere

În alegerea acestui opțional am ținut cont de părerile părinților, de înclinațiile specifice copiilor la această vârstă, de interesele și așteptările lor, de sensibilitatea lor nativă, de preocupările mele, dar și de resursele materiale disponibile. Fiind într-o zonă cu bogate resurse naturale am putut realiza ierbare, am putut studia viețuitoarele în mediul lor propriu de viață, am putut observa starea vremii în diverse perioade de timp, putem organiza tabere la munte, ateliere de pictură, cercuri literare, grupe de observare și explorare a mediului sau putem citi diferite fragmente sau povești despre anotimpuri, în aer liber.

Scopul activității

Activitatea opțională pune accentul pe caracterul formativ și practic-aplicativ al activității elevilor, precum și pe antrenarea lor în acțiuni de observare, de cercetare, de percepere și redare a frumosului din mediul înconjurător, dezvoltând abilități, aptitudini și capacități psiho-motrice și creative, specifice unei educații pentru o dezvoltare durabilă.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Perceperea mediului înconjurător în fiecare din cele patru anotimpuri, pe baza unor informații simple.
 • Conștientizarea schimbărilor petrecute în natură în fiecare anotimp, pornind de la lecturi, ilustrații, observarea mediului înconjurător.
 • Descoperirea interdependenței dintre viețuitoare și mediul natural
 • Aplicarea normelor de conduită în contexte variate
 • Construirea enunțurilor logice corecte din punct de vedere gramatical
 • Exprimarea opiniei personale în legătură cu anumite aspecte observate, discutate
 • Realizarea operațiilor simple de lucru cu materiale din natură în vederea obținerii unor lucrări proprii.
 • Relevanța activității

  În zilele noastre, între dezvoltarea societăţii omeneşti şi protecţia mediului există o contradicţie care devine din ce în ce mai accentuată; dezvoltarea societăţii nu se poate opri, iar deteriorarea mediului nu poate continua; se impune astfel găsirea unor soluţii pentru protecţia mediului şi existenţa vieţii pe TERRA.

  Am abordat tema; „Viaţa pe Pământ depinde de noi”, în care elevilor li s-au adresat întrebări de genul: „Cum vedeţi voi rezolvată problema protecţiei mediului?”; „Cum puteţi contribui şi voi la protecţia mediului?”. Cu sensibilitatea care-i caracterizează, elevii au devenit uşor prieteni ai naturii, au înţeles-o, i-au apreciat frumuseţea, i-au cunoscut toate componentele şi particularităţile, s-au apropiat de ea şi încearcă să o protejeze. Deprinderile şi obişnuinţele formate în copilărie se păstrează, în mare parte, pe tot parcursul vieţii. Încă de mici, copiii trebuie să-şi formeze atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele de păstrare a igienei mediului, care sporesc poluarea prin acţiuni iresponsabile. O mare parte din activităţi s-a desfăşurat în pădurea din localitate, în parc, în gradina şcolii, astfel încât elevii să poată observa natura vie, nu în imagini. Au fost integraţi toţi elevii, chiar şi cei care la început păreau dezinteresaţi, au fost captivaţi de aceste activităţi şi s-au implicat în activităţi de ecologizare, de căutarea unor soluţii pentru a produce energie verde (confecţionarea unor machete, elaborarea de proiecte comune, reciclarea unor obiecte, construirea unor căsuţe pentru păsărele etc.) Aceste activităţi sunt uşor de realizat pe tot parcursul procesului educativ şi reprezintă un element atractiv al demersului didactic. Elevii participă dezinvolţi, se antrenează cu plăcere în rezolvarea sarcinilor, alături de colegi, transformând jocul într-o reală activitate educativă şi de cunoaştere a grupului din care fac parte şi a fiecărui membru în parte. Acest tip de activitate se bazează pe un stil democratic de lucru şi, prin

  urmare, promovează valori democratice în interiorul comunităţii, grupului, prin sublinierea importanţei cooperării, includerii şi participării. Activitatea de grup încurajează limbajul expresiv, stimulează dezvoltarea socială, academică şi fizică şi creează situaţii în care se învaţă din greşeli şi se merge mai departe, într-un mediu caracterizat prin susţinere şi încurajare. Astfel s-a redus numărul elevilor care absentau nemotivat sau erau în risc de abandon.