Descriere

Activitățile prezentate în portofoliu:
Conținutul activității:
Exemplificarea metodei ciorchinelui în lecţia de Educaţie tehnologică
Tema lecției – Clădiri. Clasificarea clădirilor – Unitatea: Organizarea mediului construit, Cls. a VI-a

Metode:
Metoda ciorchinelui

Sarcini de lucru:
• Elevii sunt grupaţi în echipe de 2 persoane;
• Fiecare echipă primeşte câte o fişă de lucru care are scris în centrul ei, într-un cerc , – Categorii de clădiri, respectiv, grupa nr.1: clădiri de locuit; grupa nr.2: clădiri de învăţământ; grupa nr.3: clădiri de sănătate; grupa nr.4: clădiri de cultură; grupa nr.5: clădiri comerciale; grupa nr.6: clădiri administrative; grupa nr.7: clădiri de sport; grupa nr.8: clădiri turistice;
• Elevii trasează pe fişă săgeţi din acel cerc spre alte cercuri, în care vor nota exemple de clădiri din fiecare categorie;
• După ce au finalizat fişa, un reprezentant al fiecărei echipe merge la tablă şi prezintă întregii clase rezultatul final;
• Se analizează fişele şi se notează fiecare echipă.

Scopul activității

 • Promovarea activităților și practicilor didactice eficiente și scalabile în structurarea competențelor, abilităților, aptitudinilor și atitudinilor elevilor săi, sprijinirea parcursului școlar al acestora în niveluri superioare de educație.
 • Oferirea unui model de bună practică în educație care să presupună cunoașterea nevoilor și intereselor fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul său (dar și a clasei/unității de învățământ/zonei socio-economice și culturale), implicarea actorilor relevanți din comunitate în activitățile de învățare.
 • Realizarea de bune practici creative în educație, care să presupună următoarele aspecte:
  • aplicarea în mod creativ și inovativ a programelor școlare la nivel gimnazial și care să genereze schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi;
  • folosirea de metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
  • adaptarea demersului didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare elev să își poată atinge și valorifica propriul potențial;
  • utilizarea eficientă/generarea de Resurse Educaționale Deschise;
  • facilitarea accesului la educație pentru copii din medii defavorizate, prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar.
 • Obiectivele educaționale ale activității

  Punerea în valoare, la nivel local, județean și național, a unor exemple de bune practici în educație, care să aducă beneficii sistemului educațional și să contribuie la:

 • îmbunătățirea calității și atractivității actului educațional și ameliorarea rezultatelor școlare, cu accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantaje;
 • crearea unui spațiu educațional incluziv;
 • diseminarea exemplelor de bune practici în predarea și evaluarea creativă la nivel de sistem.
 • Relevanța activității

 • îmbunătățirea calității și atractivității actului educațional și ameliorarea rezultatelor școlare, pentru categoriile de elevi aflați în situații de risc școlar
 • crearea unui spațiu educațional incluziv.
 • stimularea implicării active în rezolvarea sarcinilor de lucru și pentru categoriile de elevi aflați în situații de risc școlar, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă;
 • asigurarea unui demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia.