Descriere

Mereu am căutat soluții pentru a oferi elevilor educație de calitate. Am fructificat fiecare oportunitate. Așa s-a întâmplat și la începutul anului școlar 2019-2020 când am aplicat pentru Liceul Tehnologic Drăgănești-Olt, proiectul EduNetwork. Am obținut acest proiect pentru școala noastră și timp de 4 ani elevii, cadrele didactice vor trece printr-o etapă de transformare ce va aduce calitate în procesul de predare/învățare prin metode moderne, abordare interdisciplinară, cu sarcini de lucru diferențiate axate pe abilitățile și nevoile copiilor. Dezvoltarea noastră profesională este sprijinită de diferite organizații( InfinitEdu, Finnish Teacher Training Centre, Asociația de Valori în Educație) ce au venit cu o serie de cursuri gratuite atât de dezvoltare personală cât și cursuri care au facilitat predarea prin intermediul platformelor educaționale, cu tehnici și metode moderne de predare, materiale didactice distribuite învățătorilor din cluster. O educație de calitate începe de la firul ierbii.

Scopul activității

dezvoltarea competențelor digitale prin utilizarea diverselor platforme educaționale prin participare la cursuri și diverse sesiuni

Obiectivele educaționale ale activității

„-îmbunătățirea competențelor legate de înțelegerea citirii unui text și structurarea ideilor. -utilizarea metodelor moderne în predare-învățare.

Relevanța activității

Dezvoltă competențe de relaționare axate pe pasiune și dăruire, flexibilitate prin raportare la nevoile elevilor și interacțiune profesor-elev, apropierea elevilor. Rezultatele activităților converg spre stimularea gândirii critice și dezvoltarea creativității. Este o învățare relevantă axată pe aptitudini. Fiecare evoluează atâta timp cât reușești să-l scoți din zona de confort și să-l determini să pornească acel mecanism, să-i stârnești curiozitatea, să facă ceea ce îi place și atunci devine interesant.