Descriere

Scopul activității este stimularea interesului pentru noțiunile educative și a progresului intelectual al elevului, la integrarea socială, la formarea personalității viitorului adult prin implementarea metodelor alternative în actul educativ.
Competențele cheie vizate prin intermediul acestui opțional sunt:
– dezvoltarea gândirii creative şi reproductive, dezvoltarea inteligenţei, imaginaţiei şi spontaneităţii elevilor;
– exprimarea gândurilor și implicit la participarea la interacțiuni verbale pe diverse teme;
– formarea unor deprinderi digitale simple;
– stimularea concentrării atenției;
– exprimarea bucuriei de a crea, de a recunoaște unele elemente ale contextului cultural, local, național și universal;
– cultivarea ambiției, a perseverenței de a duce sarcinile la bun sfârșit;
– stimularea muncii în echipă ce contribuie la socializarea copiilor.
Jocul de rol, fiind o „extensie” a lecturii, este modalitatea interactivă care presupune antrenarea elevilor pentru adevăratele roluri din viața reală. Acest opțional oferă libertatea de a utiliza diverse alte metode alternative impuse de școala online: lucrul în echipă online, prezentarea proiectelor, înregistrarea diverselor activități cu caracter interdisciplinar.
Efectul pozitiv al acestui opțional este remarcabil, ca de exemplu elevul M. E. B. care are unele dificultăți de învățare, a progresat de la nota 5 din evaluarea inițială , la media 7 privind disciplina predată.
http://revistaurzica.blogspot.com/2018/11/o-rapire-cu-bucluc.html

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/reteta-cu-bucluc