Descriere

Mediul înconjurător este pentru copil un prilej de influenţare, dându-i posibilitatea de a se mişca în voie, de a trăi noi experienţe, de a descoperi, cunoaşte şi experimenta.
Elevii exprimă prin limbajul plastic ceea ce, de multe ori, nu pot exprima în cuvinte.Ei au pătruns în frumuseţea naturii fie prin contactul direct, fie prin intermediul muzicii, picturii sau literaturii.
Acest opţional va intersecta segmente de discipline ce aparţin mai multor arii curriculare şi, astfel, i se oferă elevului posibilitatea de a se exprima în funcţie de posibilităţile individuale, de interesele şi motivaţiile personale.
În alegerea acestui opţional am ţinut cont de opiniile părinţilor, de înclinaţiile specifice copiilor la această vârstă, de interesele şi aşteptările lor, de sensibilitatea lor nativă (şi pe care nu trebuie să o pierdem pe parcursul şcolarizării), de preocupările mele, dar şi de resursele materiale disponibile.

Scopul activității

Cunoasterea celor patru anotimpuri si descoperirea misterelor lumii inconjuratoare.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Perceperea mediului înconjurător în fiecare dintre cele patru anotimpuri, pe baza unor informaţii simple
  • Conştientizarea schimbărilor petrecute în natură în fiecare anotimp, pornind de la lecturi, ilustraţii, observarea mediului înconjurător
  • Descoperirea interdependenţei dintre vieţuitoare şi mediul natural
  • Aplicarea normelor de conduită în contexte variate
  • Construirea enunţurilor logice corecte din punct de vedere gramatical
  • Exprimarea opiniei personale în legătură cu anumite aspecte observate, discutate
  • Realizarea operaţiilor simple de lucru cu materiale din natură în vederea obţinerii unor lucrări proprii
  • Relevanța activității

    I se oferă elevului posibilitatea de a se exprima in funcţie de particularităţile de varsta si individual de interese si motivatii personale. Elevii sunt antrenaţi in acţiuni de observare, cercetare, perceper redare a frumosului din mediul inconjurator.