Descriere

Pentru că în clasa a V-a elevii vin cu emoții și așteptări diverse, este nevoie să făurim un colectiv pregătit pentru provocări noi. Toată educația pe care o desfășor o numesc Făurirea cu dragoste.

Pentru cartea ”Minunea” din cadrul Clubului literar, am realizat două fișe: una de prezentare și una cu sarcini. Sarcinile de lucru au vizat: înțelegerea textului, exprimarea sentimentelor, formularea părerilor proprii, interdisciplinaritatea, conectarea cu realitatea. Am discutat, au pus întrebări, au făcut legătura cu realitatea clasei. Făurirea cu dragoste înseamnă atât insuflarea elevilor a unor valori -empatie, seriozitate, spirit de echipă – cât și dezvoltarea unor competențe și atitudini, cum ar fi creativitate și rigoare. Harta mentală ca resursă există și este folosită și de către alte persoane. Eu am gândit o folosire a ei, însoțită de fișe de lucru, pe care le-am creat pentru elevi, și, dacă tipul lecției o cere, de grilă de evaluare. Elementele de succes ale hărții mentale sunt structura și libertatea de exprimare. Ca structură, harta mentală pentru ”Minunea” trebuia să aibă elemente de conținut obligatorii cum ar fi: 1. Cuvântul cheie; 2. Mesajul; 3. Părerea proprie și alte elemente, secțiune la care elevii au evidențiat elemente de inter și trans- disciplinaritate, cum ar fi: definiția cuvintelor fenotip, gen, ascultarea unei melodii din repertoriul internațional, realizarea sfat empatic, identificarea unei situații de bullying în clasă etc

Scopul activității

Mi-am propus dezvoltarea empatiei in rândul elevilor, pentru a preveni comportamentele de tip bullying

Obiectivele educaționale ale activității

  • receptarea textului scris
  • participarea la interactiuni verbale în diverse situatii de comunicare prin receptarea si producerea textului oral
  • redactarea textului scris de diverse tipuri
  • utilizarea corectă, adecvată și eficientă în procesul comunicării orale și scrise
  • exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

    De asemenea, am urmărit și dezvoltarea unor abilități ca: gândire, cooperare, munca (conform cercetării ”Key Competences for a Successfull Life and a Well – Functioning Society” adoptată de Consiliul Europei)

  • Relevanța activității

    Elevii aflați în situație de risc manifestă, în general, dezinteres. În clasele la care predau se găsesc astfel de elevi, unii provenind din familii afectate din punct de vedere social, altele emoțional (copii cu un singur părinte sau cu părinți divorțați). Am observat ca acești copii se exprimă mai ușor imbinând desenul cu scrisul. Unii reușesc la un nivel mediu să exprime gânduri, aprecieri. Alții ajung să exceleze, folosind desene și culori. De curând, am încheiat proiectul internațional ”My magical dust” (coordonator Khurram Wiz) în care temele erau anxietatea și depresia elevilor. Plecând de la spațiu, am vorbit despre planete, quasari și găuri negre și am condus elevii spre înțelegerea ideii că după anxietate există viață: fericire, prietenie, speranță. Postările sunt în cadrul grupului proiectului sau se găsesc pe Facebook. Copiii au dat răspunsuri care ne-au ajutat să conștientizăm că trebuie să ne exprimăm în cuvinte acordul/ dezacordul, că nu trebuie să punem etichete, că trebuie să luptăm să ducem o viață armonioasă.