Descriere

Din anul 2016 am inițiat și dezvoltat proiectul “Mentori pentru copiii din centrele de plasament”, proiect sprijinit de grupul de copii din cadrul Clubului “Origami” și din cadrul proiectului „Drumul spre o vacanță liniștită” unde, copiii din 5 centre de plasament din județul Suceava, învață tehnica origami și desfășoară activități de mentorat prin sprijin la teme pentru școală, dar participă și la cursuri de formare a deprinderilor de viață independentă cu scopul de a se integra mai ușor profesional și în societate. În cadrul aceluiași proiect se desfășoară și acțiuni de prevenire a tuturor formelor de abuz. În urma acestui proiect, peste 50% dintre copii reușesc mai ușor integrarea la liceu și chiar la unele facultăți. Locurile de desfășurare sunt centrele de plasament de la Dolhasca, Gura Humorului, Suceava și Fălticeni.

Scopul activității

familiarizarea copiilor cu tehnica origami și desfasurarea unor activități de mentorat pentru formarea unor deprinderi de viață independenta.

Obiectivele educaționale ale activității

  • popularizarea artei origami în rândul elevilor din 5 centre de plasament din județul Suceava;
  • dezvoltarea depriderilor de pliere, a îndemânării, a simţului practic şi estetic ale elevilor;
  • realizarea unor work-shop-uri de origami în colaborare cu copiii din centrele de plasament pentru socializarea acestora;
  • realizarea unor activități de mentorat prin sprijin la teme pentru școală.
  • Relevanța activității

    Separaţi de familiile lor, copiii din centrele de plasament sunt foarte vulnerabili şi au mare nevoie de prieteni şi mentori care să le ofere atenţie, curaj şi un model pentru o viaţă mai bună. Astfel, ei au nevoie de ajutorul nostru să meargă mai departe şi să devină adulți fericiți, responsabili şi sănătosi. Copiii au un potenţial fantastic, dar e nevoie de implicare din partea noastră, a tuturor, ca ei să îşi descopere drumul.