Descriere

Activitatea are la bază metoda proiectului, sarcina finală fiind crearea unor postere/benzi desenate cu teme din Antichitate, prezentarea lor într-o expoziție la Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu și folosirea acestora ca material auxiliar pentru elevii clasei următoare.
Proiectul a implicat sarcini și activități conectate între ele, derulate de-a lungul ambelor semestre, metode active precum investigația, reflecția, lectura exploratorie/de suprafață (tehnici de luare a notițelor, de prelucrare și sintetizare, de corelare a informațiilor obținute din surse diverse pentru înțelegerea unor fenomen istorice/reale). S-a împletit activitatea individuală cu cea în echipă/grup, atât la nivelul profesorilor (profesorul de limba română – inițiator, profesorii de istorie, de educație plastică și bibliotecarul școlii), cât și al elevilor.
Activitățile s-au desfășurat în context formal (sala de clasă, CDI), nonformal ( CDI, Biblioteca Județeană) și chiar informal (acasă). Etapa finală a cuprins un concurs între clase și școli, o întâlnire cu membrii comunității elene și participarea la un teatru forum organizat de reprezentatul Asociației Europe Direct, Vlăduț Andreescu.

Scopul activității

Formarea abilităților cognitive, metacognitive, sociale,civice pentru o învățare eficientă și autonomă de-a lungul întregii vieți, încurajând reflecția personală, colaborarea și creativitatea în contexte diverse.

Obiectivele educaționale ale activității

Proiectul se concentrează pe obiective/competențe prezente în noile programe de clasa a V-a.
El își propune să răspundă la următoarle întrebări cheie: Cum ne ajută limbajul să înțelegem lumea și să exprimăm ce simțim ? Ce ne leagă de ceilalți? Ce ne desparte?

Competențe de format / dezvoltate elevilor

Limba și literatura română:

 • Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
 • Receptarea textului scris de diverse tipuri
 • Redactarea textului scris de diverse tipuri; Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional
  Istorie:

 • Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice
 • Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente
 • Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale

  Educația social:

 • Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice
 • Educație plastică: Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate
 • Relevanța activității

  Nimeni nu ocolește activitățile care îi plac, care îl pun în valoare. Participând la ele, elevii sunt atrași de școală. Activitățile s-au realizat atât individual, cât și în grup. Pentru unii elevi școala poate crea mai multe vulnerabilități: sentimentul că nu fac față cerințelor academice, că nu sunt buni de nimic și că din această cauză sunt respinși de către ceilalți. Adăugându-se la aceasta și anxietatea care însoțește evaluarea tradițională, copilul trăiește dramatic un profund sentiment al eșecului personal.

  În cazul activităților pe grupe, și în special, în acest proiect, fiecare elev a avut ceva de făcut, a fost util cu ceva, conform abilităților sale ceea ce a contribuit la creșterea stimei de sine, a stării de bine. Diversitatea sarcinilor, abordarea unor probleme din perspective culturale și valorice diferite au condus la formarea unei mentalități integratoare a tuturor participanților la proiect.