Descriere

Proiectul a început cu un set de lecții video online postate pe site-ul www.math-pdr.com. Acestea urmăreau și urmăresc în continuare programa școlară lecție cu lecție, pentru a da șansa elevilor de a recupera lecții pierdute sau lacune formate.

Activitatea a câștigat rapid un public și cunoaște în continuare o creștere de 10-15% în numărul de vizionări lunare de la an la an. Am adăugat site-ului fișe de lucru structurate pe nivele de dificultate, astfel încât elevii, părinții sau profesorii să se poată folosi de aceste resurse în lipsa sau în completarea auxiliarelor didactice.

În ultimul an, am început să adăugăm teste cu posibilitatea de verificare imediată pentru a putea cupla predarea cu evaluarea și feedback-ul și generatoarea excel de exerciții pentru folosul beneficiarilor proiectului.
Pentru înregistrare și editare folosim tableta grafică și resurse open source, iar timpul alocat unei înregistrări pentru una dintre lecții este de aproximativ 2-3 ore.

Nu am fost contactați pentru parteneriate decât cele care ar fi implicat vânzarea conținutului, ceea ce nu corespunde cu ideea de conținut gratuit de specialitate. Operațiunea rămâne până în momentul de față o colaborare între tatăl meu și mine, cu deschidere pentru orice tip de parteneriat.

Scopul activității

Scopul activității este studiul Matematicii într-un mod interactiv care să ofere nu doar expunerea și explicarea noțiunilor, ci și posibilități de autoevaluare și autoreglare.

Obiectivele educaționale ale activității

Se urmărește formarea competențelor generale și specifice urmărind taxonomia lui Bloom:

  • Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar;
  • Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale;
  • Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
  • Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situație dată;
  • Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date;
  • Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii.
  • Relevanța activității

    Un sector important de elevi căruia i se adresează proiectul nostru este acela al elevilor nevoiți să piardă ore sau cu dificultăți în a găsi orice altă formă de ajutor suplimentare la Matematică. Acest lucru ni s-a clarificat prin comentariile și mesajele pe care le-am primit de-a lungul timpului la postările noastre (a se vedea Materialele justificative).