Descriere

ÎNCHIDEREA ȘCOLILOR ,DETERMINATĂ DE NOUL CORONAVIRUS,A FOST O EXPERIENȚĂ UNICĂ,ATAT PENTRU COPII,CAT ȘI PENTRU PROFESORI,PĂRINȚI,SOCIETATE CIVILĂ ȘI NE-A MOTIVAT SĂ NE REORGANIZĂM ACTIVITATEA DIDACTICĂ.ASTFEL,LA INIȚIATIVA DNEI INSPECTOR DE MATEMATICĂ ,PROF. PETRE MONICA,S-A DEMARAT REALIZAREA UNEI PREGĂTIRI ONLINE ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ ,ACTIVITATE CARE A AVUT CA GRUP ȚINTĂ ELEVI DE CLASA A VIII A PROVENIND DIN MEDII DEFAVORIZATE DIN LOCALITĂȚILE DIN DELTA DUNĂRII AVAND LA BAZĂ UN PARTENERIAT CU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMANT RESPECTIVE(LA ÎNCEPUT AU FOST 112 ELEVI ÎNSCRIȘI ÎN ACEST PROIECT,ULTERIOR NUMĂRUL A CRESCUT SIMȚITOR,ALATURĂNDU-SE ELEVI DIN ORASELE DIN JUDEȚ ȘI DIN MUNICIPIUL TULCEA).ACTIVITATEA A URMARIT ADAPTAREA LA NEVOILE CAT MAI MULTOR CATEGORII DE ELEVI AFLAȚI ÎN DIFICULTATE ȘI A CONTRIBUIT LA CREȘTEREA MOTIVAȚIEI ȘCOLARE,LA PROMOVAREA ATITUDINILOR ȘI COMPORTAMENTELOR PRO-ȘCOALĂ ÎN ACESTE CONDIȚII SPECIALE.

Scopul activității

ÎNDRUMAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EVALUĂRII NAȚIONALE 2020 ȘI OBȚINEREA UNOR REZULTATE MAI BUNE,ADAPTAND DEMERSUL DIDACTIC LA NEVOILE ȘI INTERESELE ELEVILOR ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI CU NOUL CORONAVIRUS A FOST SCOPUL PRIMORDIAL AL ACESTEI ACTIVITĂȚI.

Obiectivele educaționale ale activității

PROMOVAREA DEMERSURILOR DIDACTICE EDUCAȚIONALE SUSTENABILE ÎN SITUAȚIA SPECIALĂ DETERMINATĂ DE SARS COV-9 A VIZAT OBIECTIVE EDUCAȚIONALE ÎN CARE S-AU OFERIT PERSPECTIVE NOI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ABORDAREA ,MOTIVAREA ȘI IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE.COMPETENȚELE URMĂRITE SUNT CELE CE DETERMINĂ MODELAREA MATEMATICĂ A SITUAȚIILOR DATE DE PROBLEMELE APĂRUTE ÎN TESTELE DE ANTRENAMENT PUBLICATE DE M.E.C PRIN INTEGRAREA ACHIZIȚIILOR DIN DIFERITE DOMENII DE ACTIVITATE,URMĂRIND DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EXPLORARE ȘI INVESTIGARE,CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A CONCEPTELOR,TERMINOLOGIEI ȘI A PROCEDEELOR DE CALCUL.REGULA DE BAZĂ CARE A GUVERNAT ACTIVITATEA A FOST ACEEA DE ‘’A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI ‘’.

Relevanța activității

GRUPUL ȚINTĂ A VIZAT 112 ELEVI DE CLASA A VIII A DIN LOCALITĂȚILE DIN MEDIUL RURAL DIN JUDEȚULUI TULCEA PROVENIND DIN MEDII DEFAVORIZATE,FACILITANDU-SE ASTFEL ACCESUL LA EDUCAȚIE PRIN CREAREA UNUI MEDIU ȘCOLAR INCLUZIV SI ,BINEÎNȚELES ȘI ELEVI DIN ORAȘELE JUDEȚULUI (TULCEA,BABADAG,MĂCIN,ISACCEA,SULINA,MURIGHIOL) -APROXIMATIV 100 PARTICIPANȚI/ȘEDINȚĂ.PROCENTUL DE PARTICIPANȚI A FOST DE 89,28%. 6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: ACTIVITATEA S-A DESFĂȘURAT ONLINE PE GOOGLE MEET, SĂPTĂMANAL DUPĂ UN ORAR PRESTABILIT ÎN CADRUL GRUPULUI DE LUCRU,ÎN MEDIE 120 MIN/ȘEDINȚĂ PENTRU FIECARE MEMBRU ,IAR ELEVII AU PUTUT ACCESA ȘI MATERIALE POSTATE ÎN ACEEAȘI PERIOADĂ ȘI PE CANALUL PROPRIU DE YOUTUBE CREAT SPECIAL ÎN PERIOADA SPECIFICATĂ ,VENIND ÎN SPRIJINUL ELEVILOR ȘI OFERIND AJUTOR DIN PERSPECTIVA CONTEXTELOR DE ÎNVĂȚARE ȘI A ELEMENTELOR DE INOVARE DIDACTICĂ,INCLUSIV UTILIZAREA CREATIVĂ A NOILOR TEHNOLOGII.