Descriere

Odată cu experiența căpătată am decis să consider matematica mereu în călătorie și să arat frumusețea matematicii atât în orele de curs dar și în excursii și tabere unde ne întâlnim cu matematica în viața de zi cu zi.
Această activitate am conceput-o plecând de la citatul,, Nu există un domeniul al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale.” ( N. Lobacevschi).
Aplicațiile practice ale matematicii vin să susțină cu un real succes procesul de învățare eficientă, garantând înțelegerea raționamentelor matematice prin stimularea gândirii logice, făcând apel la cunoștințele teoretice și formând o serie de abilități necesare înțelegerii fenomenelor din jurul nostru.
Organizez tot felul de ateliere în care copii sunt familiarizați cu formulele matematice, dar învață să se și descurce în viața de zi cu zi. Avem ateliere de făcut prăjituri, de curs valutar, de realizat piese de gresie din piese de tangram, de mers la cumpărături, de citit facturi și altele. Metodele folosite sunt metode activ-participative, metoda proiectului fiind una foarte apreciată și, la clasele a VII-a și a VIII-a, acestea se desfășoară pe calculator pe https://www.didactic.ro/pagina-mea/cojea/materiale, unde elevii primesc teme săptămânal, iar la final prezintă partea practică a proiectului.
Folosim jocul tangram și origami la geometrie pentru a reține mai ușor teoria, iar în plus elevii obțin și obiecte realizate de ei care sunt expuse în diferite expoziții.

Scopul activității

Prin acest proiect, am încercat să dezvolt la elevii mei competențele cheie vizate direct și indirect, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții. Am dorit să scot în evidență importanța matemeticii în viața de zi cu zi atunci când mergi la cumpărături, în parc, la poștă, la croitorie, în construcții, la banca, să plătești facturi, în medicină, la pompieri. Am căutat ca elevii în urma acestor activități să capete abilități de viață și să le arăt că matematica este aceeași oriunde în lume.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaștere și explicare a unor fapte,evenimente,procese din viața reală.
 • Aplicarea cunoștințelor specifice științifice sociale în rezolvarea unor situații problemă,precum și în analizarea posibilităților personale de dezvoltare
 • Dezvoltarea imaginaţiei,independenţei în gândire
 • Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice
 • Formarea şi consolidarea simţului estetic.
 • Dezvoltarea interesului pentru actul creativ.
 • Cooperarea cu ceilalți în rezolvarea unor probleme teoretice și practice,în cadrul diferitelor grupuri.
 • Manifestarea unui comportament social activ și responsabil,adecvat unei lumi în schimbare.
 • Participarea la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor comunității.
 • Relevanța activității

  Acest proiect și metodele folosite duc la scăderea factorilor de risc printre elevi. Am organizat cu elevii mei activități și proiecte prin care cu ajutorul părinților am putut oferi o excursie gratuită unor elevi proveniți din familii defavorizate și care nu părăsiseră localitatea de domiciliu. Bucuria pe chipurile copiilor a fost imensă.