Descriere

Activitatea, fără catalog, de la elev la elev, vine în sprijinul elevilor care la clasă nu pot să se lămurească cu anumite teme, să primească răspunsuri chiar de la colegi, sub îndrumarea profesorului.
Proiectul și-a propus dezvoltarea interesului pentru matematică treptat și permanent prin metoda conversației raționale. În urma acestui proiect, 20% dintre elevii care abia obțineau note de trecere au avut creșteri ale rezultatelor la învățătură, iar elevii care au jucat rolul cadrului didactic și-au perfecționat metodele de rezolvare a unor probleme de matematică, elementul central în activitatea matematicii.

Scopul activității

Abordarea unor strategii didactice de predare-învățare, accesibile și atractive elevilor, prin coborârea modelului matematic în viața reală, prin utilizarea unui raționament de aducție.

Obiectivele educaționale ale activității

Dezvoltarea capacității de explorare/investigare și rezolvare de probleme.

Relevanța activității

Elevii cu deficiente de învățare au fost mai receptivi la informațiile prezentate