Descriere

Activitatea de tip nonformal este concepută pentru a valorifica experiențele elevilor atât școlare cât și extrașcolare, într-o manieră antrenantă și creativă. Învățarea prin experiență este o metodă prin care elevii își pot îmbunătăți competențele de comunicare, interpersonale, deprinderile practice, folosind propria experiență acumulată până în prezent. În acest sens toți elevii sunt încurajați, motivați și sprijiniți în a-și reliefa experiențele proprii (abilități, atitudini, cunoștințe).
Ideea esențială a activității constă în reliefarea tradiției mărțișorului cu accent pe valorificarea experiențelor școlarilor într-o manieră creativă. Acrostihul cuvântului MĂRȚIȘOR conține provocări antrenante care se vor finaliza printr-un dans popular moldovenesc. Elevii vor avea de rezolvat sarcini școlare în acord cu tematica propusă, individual și pe echipe. Strategia didactică este constituită din metode, tehnici și procedee optimizante precum: jocuri de mimă, dramatizare, jocul umbrelei, metoda RAI, aplicațiile digitale. Evaluarea se va face verbal și simbolistic cu mărțișoare (potrivit temei) cu rol reglator și empatic.

Scopul activității

Valorificarea/ îmbunătățirea abilităților de comunicare și socializare în abordarea integrată a temei propuse

Obiectivele educaționale ale activității

O1-să mimeze/ dramatizeze, după o temă dată, utilizând marionetele și mișcarea scenică;
O2-să rezolve /creeze o problemă matematică în acord cu tematica zilei;
O3-să identifice subiectul/predicatul unei propoziții din textul legendei audiate;
O3-să formuleze întrebări potrivit tematicii pentru un coleg/ un cadru didactic ales la întâmplare;
O4- să creeze prezentări digitale istorice /geografice, utilizând aplicațiile digitale world cloud și chatter pix;
O5-să solfegieze/interpreteze/danseze cântece specifice vârstei și tradiției;
O6- să argumenteze pro/contra activitatea la care au participat;

Relevanța activității

În derularea acestui demers mi-am propus ca elevii să se implice activ și direct la activitate, valorificându-și și dezvoltându-și experiențele de învățare, asumându-și rolurile în cadrul grupului. Am creat situații de lucru care s-au desfășurat într-o atmosferă empatică și motivantă. Astfel, elevii au jucat roluri de mimă și dramatizare, au creat descrieri pe aplicații digitale, probleme matematice pe tema aleasă, au solfegiat pe orgă –jucărie și au dansat pe ritm traditional. Din felul în care au participat dar și din opiniile lor am constatat o implicare deosebită și cu multă empatie pe toată durata activității (anexa 2.b-foto mărturii elevi).