Descriere

Tabelele conțin informații esențiale pentru secția maghiară, clasa a VI-a pentru orele de fizică. Trei tabele descriu mărimi fizice fundamentale: distanța, timpul și masa, iar ultimul tabel este pentru recapitularea mărimilor fizice învățate în clasa a VI-a.
Competențele specifice urmărite sunt:
– identificarea mărimilor fizice care descriu fenomene fizice,
– utilizarea simbolurilor și a formulelor mărimilor fizice studiate,
– efectuarea transformărilor unităților de măsură,
– interpretarea unor date și informații privind fenomene fizice simple și aplicații tehnice ale acestora.
La Colegiul de Muzică elevii sunt foarte ocupați, deoarece au chiar și după-masa ore de instrument și zilnic, pe lângă învățare ei trebuie să exerseze la instrumentele muzicale pe care le-au ales. Din această cauză este binevenit orice material ajutător.
Cărți, culegeri de fizică în limba maghiară nu se prea găsesc în comerț. Pe internet materialele în limba maghiară care au legătură cu fizica provin cu predilecție din Ungaria, dar acolo notațiile mărimilor fizice diferă într-o oarecare măsură de cele folosite la noi în țară.
Tabelele cu caracteristicile mărimilor fundamentale concentrează informațiile, oferă o sintetizare, o recapitulare a celor învățate. De asemenea permit fixarea cunoștințelor. Scopul realizării acestor tabele este accesibilizarea cunoștințelor esențiale privind mărimile fizice și prin aceasta procesul de învățare devine plăcut, iar timpul pentru învățare se reduce semnificativ.