Descriere

Doamna profesor Balint Beata este un cadru didactic care își adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial.
Motivația participării rezultă din dorința de implicare în câteva direcții: educație pentru un mediu curat și stimularea lucrului în echipă. Grupul de elevi a participat la o competiție națională, adresată elevilor din clasa a VIII-a, în cadrul căreia a desfășurat o serie de activități de voluntariat (plantare de puieți, colectare de deșeuri, reciclare de deșeuri etc).

Pentru mai multe detalii accesați www.mareavoluntariada.ro.

Implicarea activă a actorilor educaționali într-o activitate extrașcolară este un exemplu de bună practică. S-a realizat astfel și coeziunea grupului de elevi, inclusiv a celor aflați în situații de risc (handicap, autism, copii – problemă).

Scopul activității

Conștientizarea elevilor în vederea menținerii unui mediu înconjurător curat.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Educație pentru un mediu înconjurător curat;
  • Dezvoltarea spiritului de echipă prin participarea tuturor elevilor și profesorilor din cadrul școlii.
  • Relevanța activității

    Și elevii aflați în situații de risc au atins obiectivele propuse din cadrul proiectului.

    Implicarea activă a actorilor educaționali într-o activitate extrașcolară este un exemplu de bună practică. S-a realizat astfel și coeziunea grupului de elevi, inclusiv a celor aflați în situații de risc (handicap, autism, copii – problemă).