Descriere

Proiectul educațional ”Maratonul toleranței”, promovează sportul școlar în rândul elevilor și egalitatea de șanse pentru toți elevii: web prezentare proiect https://maratonultolerantei.yolasite.com/.
Probele concursului se derulează după un regulament stabilit în prealabil, cunoscut de către toți participanții prin intermediul paginii web a proiectului.
În funcție de potențialul fizico-somatic, elevii din școlile speciale, școli integratoare și școli de masă, participă la probele concursului, împreună, fără diferențiere de sex sau potențial psihointelectual, promovând deviza ”Sportul ne aduce împreună!”.
Proiectul are un puternic caracter prosocial, interdisciplinar (învățământ special, învățământ special- integrat și educație fizică și sport), promovează parteneriatele interșcolare între instituții din învățământul special și special integrat precum Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara, Școala Gimnazială Dumbrăvița, Școala Gimnazială Nr. 7 ”Sf. Maria” Timișoara și este susținut de către actorii comunitari interesați să contribuie la promovarea unei educații incluzive: Primăria și Consiliul Local Dumbrăvița.