Descriere

Activitatea desfăşurată a pornit de la nevoia de stopare a acţiunii galopante de ”ȋngropare ȋn gunoi ”a mediului ȋnconjurator şi inclusiv a noastră şi a avut ca punct de plecare observarea de către elevi a multor gunoaie aruncate la ȋntâmplare ȋn timpul unei vizite de recunoaştere a comunei ȋn care locuim. Am purtat discuţii cu elevii despre felurile de deşeuri care se produc,despre modul de selectare a acestora, reciclarea unora, dar şi modalităţi de reducere a producerii lor.Următorul pas a fost o vizită prin sat pentru identificarea spaţiilor special amenajate pentru depozitarea deşeurilor şi bineȋnţeles strângerea selectivă a gunoaielor care ne-au ieşit ȋn cale.Am realizat un braimstorming asupra impactului pe care gunoaiele ȋl pot avea asupra mediului,dar şi asupra noastră ,am căutat ȋmpreuna soluţii pentru remedierea situaţiei .Atunci ne-a venit ideea să ȋncepem să transformam deşeurile de plastic ,de hârtie,de sticlă,fire textile etc ȋn diverse lucruri frumoase şi utile.Aşa au inceput activităţile noastre de creaţie!!La ȋnceput am fost ajutaţi de un artizan handmade –D-na Maria Maxim,apoi am creat ȋmpreună ȋn clasă,dar simţul creator a continuat si acasă, pentru unii.Produsele activităţilor noastre au fost folosite ca decor ȋn clasă,am realizat expoziţii cu vânzare ȋn parteneriat cu Primăria din localitate,am pregătit cadouri pentru mame , am participat la diverse concursuri.Activitatea finală a fost cea ȋn care elevii şi-au realizat costume din materiale reciclabile,realizand astfel Parada costumelor eco.