Descriere

În cadrul acestei activităţi, elevii au făcut cunoştinţă cu lumea teatrului, a artei dramatice. Au început cu citirea unor fragmente dramatice, cu familiarizarea cu vocabularul specific, au vizionat spectacole de teatru, urmând ca, în cele din urmă, să fie ei actori. Dintre metodele folosite, putem aminti : învăţarea prin descoperire, jocul de rol, jurnalul cu dublă intrare, etc. Această activitate a avut şi caracter interdisciplinar, îmbinându-se perfect cu muzica, desenul, literatura. Un parteneriat existent este cel cu Liceul Miron Cristea, Subcetate, Harghita.( Anexa 1)

Scopul activității

Dezvoltarea orizontului de cultură generală.

Obiectivele educaționale ale activității

  • cultivarea pasiunii pentru teatru,
  • punerea în scenă a unui fragment literar,
  • dezvoltarea imaginaţiei si a sensibilitătii artistice,
  • vizionarea unei piese de teatru.
  • Relevanța activității

    Activitatea a vizat şi elevii aflați în situaţii de risc, aceştia manifestând curiozitate şi interes. Majoritatea au fost, datorită acestei activităţi, pentru prima dată într-o sală de teatru, muzica, realizarea scenică, lăsându-i cu adevărat fără cuvinte. După vizionarea piesei de teatru, dorinţa lor a fost să vină cât mai des la teatru, acest lucru constituind un mod util de petrecere a timpului.