Descriere

Scenariul prezent propune învăţarea activ-participativă, bazată pe aplicații TIC colaborative, a unei structuri lingvistice – fraza condiţională de tipul I și, în același timp, oferă soluții didactice optime anumitor dificultăți pe care elevii le pot întâmpina, din cauza gradului mare de abstractizare a structurilor gramaticale prezentate.
Scenariul didactic este un concept unitar, integrat într-un soft educațional pentru Advanced eLearning, bazat pe structura metodică specifică abordării comunicative pentru formarea de competențe în limbă engleză: presentation – practice – production (prezentare, reproducere prin exersare și producerea de mesaje proprii), dar și pe cele digitale. În același timp, pune accent pe autoevaluare și interevaluare, prin sarcini de lucru realizate prin colaborare, în scopul dezvoltării competențelor sociale.

Scopul activității

Exersarea deprinderilor de exprimare verbală, scrisă și multimedia corectă și eficientă în limba engleză, într-o varietate de contexte și forme

Obiectivele educaționale ale activității

 • Producerea de mesaje orale, scrise și multimedia corecte, folosind fraza condițională de tipul I;
 • Exersarea abilităților de colaborare eficientă în echipă, prin identificarea soluțiilor optime sarcinilor de lucru prezentate;
 • Crearea de produse educaționale inedite, prin exersarea gândirii creative și receptivitate la nou
 • Relevanța activității

  Softul educațional elaborat și implementat pe platforma educațională AeL permite accesul tuturor elevilor la receptarea informației interactiv, cunoscut fiind interesul generației actuale pentru componenta multimedia a învățării.
  Varietatea itemilor, din perspectiva tipurilor de învățare, asigură adresabilitatea către toți elevii participanți. Suportul vizual, dublat de componenta auditivă și de cea chinestezică permit receptarea informației pe mai multe canale senzoriale, ceea ce optimizează înțelegerea și memorarea mai facilă a acesteia.
  Parcurgerea informației se realizează în ritm propriu, ceea ce favorizează componenta operațională a gândirii, pilon esențial în învățarea activ-participativă.
  Itemii sunt obiectivi și semi-obiectivi, de nivel mediu, astfel încât să permită atingerea standardelor de performanță relativ facil, pentru a crește stima de sine și susține motivația învățării.
  Lucrul în perechi și/sau pe grupe valorifică aspectele pozitive ale învățării reciproce ( peer eduction), elevii beneficiind de expertiza partenerilor de echipă.
  Nu în ultimul rând, elevii cu deficit de atenție sau cu alte dificultăți asociate procesului de receptare a informației, beneficiază de un cadru educațional favorabil și motivant (filmul educațional).