Descriere

,,Logo Ludens” reprezintă un spațiu virtual educațional bazat pe informații științifice actuale în domeniul dezvoltării limbajului, care permite accesarea unor materiale moderne de dezvoltare în orice moment, de oriunde și de oricine este interesat.

Platforma ,,Logo Ludens” a fost lansată în Octombrie 2018 în cadrul conferinței naționale “Prevenția în contextul tulburărilor de scris-citit” organizate de ASTTLR, și s-a bucurat de o primire călduroasă din partea publicului țintă. Având în vedere că anul 2020 propulsează procesul pedagogic în direcția online-ului, această platformă de e-learning reprezintă un simbol al proactivității și originalității care se concretizează prin materiale educaționale deschise cu caracter ludic și creativ adresate copiilor. Asfel, ,,Logo Ludens” este un promotor al educației moderne, centrată pe nevoile actuale ale copiilor.

Scopul activității

Scopul proiectului este acela de a promova o educație modernă cu resurse multiple pentru factorii implicați în procesul pedagogic, și anume elevii, părinții și dascălii. Prin multitudinea de fișe de lucru accesibile prin platformă, proiectul ,,Logo Ludens” dorește să fie un element de conectare între mai mulți actori ai educației, un punct de referință în elaborarea activităților creative de dezvoltare a limbajului. Toate materiale disponibile pe platformă sunt creații proprii și pot fi accesate în mod liber, gratuit.

Obiectivele educaționale ale activității

– Dezvoltarera abilităților de comunicare orală și de citire;
– Dezvoltarea preachizițiilor în scopul facilitării succesului școlar.

Relevanța activității

Dintre principalele rezultate înregistrate în urma derulării acestui proiect se remarcă utilizarea resurselor deschise disponibile pe pagina virtuală Logo Lodens, dar și creșterea nivelului de implicare a copiilor în activitățile de dezvoltare a limbajului.