Descriere

Valorizarea tradițiilor şi obiceiurilor poporului nostru în contextul actual socio-cultural când influenţa mass-mediei promovează în rândul tinerilor împrumuturi din diverse culturi. Tradițiile noastre, moștenite din moși-strămoși, doresc să fie preluate şi transmise următoarelor generații, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, grație, ritm. Modul în care este purtat costumului popular, modul în care se transmite obiceiul popular este unul natural și firesc la vârsta fragedă.
Activitatea s-a desfășurat pe scena Căminului Cultural Recea, sub denumirea de Festival-concurs ”Localitatea mea” și a constat în prezentare de costum popular, scurte momente din obiceiurile populare, cântec popular, joc popular și prezentarea personalităților satului natal.
Instituțiile partenere în proiect au fost: Primăria Comunei Recea, care a pus la dispoziție spațiul pentru desfășurarea activității și Parohia Ortodoxă Recea care a mediatizat proiectul în rândul sătenilor.
Activitatea a avut un pronunțat caracter interdisciplinar prin diversitatea activității, astfel s-au îmbinat cu succes elementele de limbă și comunicare cu muzica, dansul și istoria localități natale.

Scopul activității

Promovarea tradițiilor populare ale satului natal.

Obiectivele educaționale ale activității

– Să promoveze prin cântec, dans popular, șezătoare etc. frumusețea artei populare romanești;
– Să dobândească sentimente de dragoste şi respect pentru tradițiile, obiceiurile şi portul popular;
– Să consolideze colaborarea între scoală, familie, comunitate în scopul orientării şi aprecierii a valorilor tradiționale.

Relevanța activității

Dacă în primul an de proiect am avut ca participanți un număr de 102 elevi al doilea an numărul acestora a crescut la 150. Impactul asupra elevilor și comunității a fost semnificativ, în ziua desfășurării activității principale, la sala Căminului cultural Recea au participat și părinții dornici să-și susțină copiii și să-i aplaude, aceștia au ajutat și la buna desfășurare a festivalului – concurs. Dornici să prezinte bogăția și diversitatea momentelor artistice populare, elevii s-au arătat încântați să mai participe la o ediție a festivalului-concurs, conform fișei de feedback. Anexe (Elev Socol.jpg, Elev Achim.docx, fișa de feedback.docx)