Descriere

Ca element de noutate al programei şcolare de Limba şi Literatura romȃnă este opţionalul integrat Literatura şi celelalte arte, căruia ȋi dedic cȃte o oră pe săptămȃnă, avȃnd ca scop ȋmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor cu noţiuni de muzică, pictură, istorie, teatru, religie, prin avizarea gustului etic şi estetic.

Opţionalul vine ȋn ajutorul copiilor pentru a-i scoate din lumea audiovizualului, ca un răspuns al efortului cadrului didactic de a transforma elevul ȋntr-o personalitate activă şi creatoare, bazându-se pe povestea experienţei de viaţă. Crearea de parteneriate cu Asociaţia Romȃnă de Literaţie, Biblioteca Comunală Matei Millo – sat Stolniceni Prăjescu, Asociaţia Vasile Pogor- Iaşi, Muzeul Memoriei –Iaşi, a extins drumul activităţilor cu caracter interdisciplinar, prin Pauza de lectură (vezi anexa 1). Prin participarea la conferinţa internaţională Reading to learning şi Strategii de educaţie, accentul a fost pus pe metode inovative moderne.

Scopul activității

 • Cultivarea plăcerii de a citi, de a viziona un spectacol de teatru/film, de a audia o melodie, de a picta;
 • Stimularea gândirii autonome, reflexive si critice, prin receptarea literaturii şi artelor;
 • Cultivarea sensibilităţii, prin receptarea operei artistice;
 • Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia si valorile literaturii şi artelor;
 • Obiectivele educaționale ale activității

  1. Receptarea particularităţilor şi limbajului specific literaturii şi artelor:
   1.1. întelegerea fenomenului de diversificare tematică şi compoziţională a literaturii şi artelor;
   1.2. integrarea fenomenul literar în fenomenul cultural-istoric prin conexiuni cu istoria artelor;
   1.3. cunoaşterea principalilor reprezentanţi ai literaturii şi artelor;
   1.4. cunoaşterea şi înţelegerea mesajului operelor literare; desprinderea valorilor morale care îşi găsesc expresia artistică în acestea;

  2. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică si structurală a diferitelor modalităti de comunicare artistică.
   2.1. formarea capacităţii de a individualiza opera prin structură, temă, motiv, stilistică si capacitatea de a stabili analogii;
   2.2. sesizarea, la fiecare autor, a elementelor stilistice proprii;
   2.3. stabilirea de legături tematice şi de idei între operele artistice studiate.

  3. Argumentarea, în scris sau oral, a propriilor opinii asupra unui text literar sau opere de artă.
   3.1. lărgirea sferei de interpretare a formelor de comunicare artistică prin nuanţare muzicală, istorică, teatrală;
   3.2. compararea valorilor estetice în evoluţia acestora;
   3.3. realizarea transferului de valori estetice, specific literare, din domeniul literar în celelalte arte;
   3.4. dezvoltarea spiritului interogativ-argumentativ despre cultură si lume;
   3.5. integrarea operelor artistice autohtone în circuitul valorilor naţionale şi universale;

  Relevanța activității

  Opţionalul Literatura şi celelalte arte a fost prezentat şi elevilor care sunt ȋnscrişi la programul A doua şansă ȋnvăţămȃntul secundar inferior, invitȃndu-i să parcurgă lumea cărtii, prin realizarea unor eseuri, poezii, fişe de lectură, prezentări de carte , vizȃnd dezvoltarea competenţelor specifice corespunzătoare – expresivitate culturală, raportarea personală la elementele definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului cultural naţional, european, universal.

  Am propus acest opţional considerȃnd că poate contribui la dezvoltarea gȃndirii creative şi reproductive, la dezvoltarea inteligentei, imaginatiei şi spontaneităţii elevilor prin munca ȋn echipă , contribuind astfel la integrarea elevilor aflaţi ȋn categoria de risc-abandon şcolar, absenteism, elevi proveniti din familii monoparentale şi elevi cu situaţii materiale precare, care nu au reuşit sa finalizeze ciclul gimnazial.

  În cadrul parteneriatului cu Biblioteca Matei Millo am participat cu elevii la inaugurarea bustului marelui exeget al Prăjeştilor, prezentȃnd piesa de teatru Povestea lui Ion Roată şi un monolog Mama Angheluşa, interpretat de o elevă eminentă, inclusă ȋn programul Şcoala după şcoală al proiectului A.C.T.I.V., avȃnd ca scop incluziunea socială şi tratarea nediferenţiată.

  Prin parteneriatul cu Asociaţia Romȃnă de Literaţie, intitulat Proiectul Reading to learn, mi-am propus să abordez una din principalele probleme cu care se confruntă elevii noştri ȋn şcoală-lipsa competenţelor de literaţie. Elevii noştri au dificultăţi uriaşe la examenele naţionale şi la testele internaţionale, rezultate plasate pe ultimele locuri, cu performanţe foarte scăzute. Am instituit Pauza de lectură, prin care se ȋmbunătăţesc competenţele de ȋnvăţare ale elevilor, prin folosirea strategiilor şi metodelor de literaţie ȋn predare de către toţii profesorii Şcolii Gimnaziale Cozmeşti. Cercul pedagogic al profesorilor de Limba Romȃnă a reunit profesorii din zona noastră, pentru a participa la o lecţie de recapitulare şi sistematizare a cunoştintelor ȋn vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare la examenul de Evaluare Naţională. Metodele moderne aplicate, literaţia şi evaluarea au fost punctul forte al activitătii.