Descriere

Temele de proiect, precum şi materialele propuse de către profesor, la care se vor adăuga cele sugerate chiar de către elevi şi pe baza cărora va fi făcută, de altfel, evaluarea (diminuându-se, astfel, semnificativ, factorul stres) sunt în acord cu ideea esenţială că în educaţie primatul trebuie să îl aibă creativitatea.
Opţionalul propus realizează, aşadar, o abordare incitantă, la nivel interdisciplinar, o provocare perpetuă, atât pentru profesor, cât şi pentru elevi, încercând transformarea orei de limba şi literatura română într-un adevărat atelier de creaţie bazat pe inteligențele multiple ale elevilor. Prin metode moderne, interactive este o încercare de a motiva elevul să îşi folosească şi să îmbunătăţească noţiunile despre limbă, literatură, pictură, muzică, teatru etc. Sarcinile de lucru vizează interferenţa dintre arte prin exemple concrete, dezvoltând interesul pentru comunicarea interculturală şi pentru îmbogăţirea orizontului cultural. Cursul, bazat pe modele de succes ale TIM, vizează un parcurs paralel literatură și restul artelor, expunerile didactice fiind atractive, însoţite de audiţii şi proiecţii.

Scopul activității

În contextul implementării noilor programe de gimnaziu, elevul trebuie să găsească frumosul în tot: să poată compara, analiza, sintetiza, evalua. Astfel, întrucât trăim într-o lume tehnologizată, scopul activității literar-artistice propuse este să-i înveţe pe elevi să se orienteze autonom în peisajul cultural pe care-l reprezintă opera literară, să ştie a re-semnifica permanent faptele de cultură. Profesorul creează noi tehnici şi metode interactive, aplică forme ingenioase de iniţiere a elevilor în lumea frumosului din viaţă şi artă valorizând profilul dominant de inteligență al fiecărui elev.

Obiectivele educaționale ale activității

Cursul opțional „Literatura prin Teoria Inteligențele Multiple” permite dezvoltarea competențelor-cheie prevăzute în cadrul documentelor Comisiei Europene referitoare la cele opt competențe-cheie, care implică utilizarea critică şi cu încredere a tehnologiei societăţii informaţionale, la muncă, în timpul liber şi în comunicare. Competențele generale vizate sunt:
1. Dezvoltarea unei identităţi europene prin cunoaşterea şi înţelegerea unor fenomene istorice, artistice şi culturale diverse;
2. Dezvoltarea simţului estetic, a gândirii critice şi autonome, astfel încât elevii să poată disocia valoarea estetică de kitsch, precum şi valoarea culturală de formele subculturale;
3. Dezvoltarea respectului pentru valorile culturale româneşti şi europene;
4. Dezvoltarea capacităţii de a comunica observaţiile, gândurile, stările sufleteşti în relaţie cu viaţa şi ambianţa socio-culturală;
5.Transpunerea unor opere literare în alte registre artistice, realizarea conexiunilor transdisciplinare prin valorificarea profilului dominant de inteligență.

Relevanța activității

În ceea ce privește impactului perceput asupra învățării elevilor, aceștia au împărtășit observații obiective și subiective despre modul în care cred că TIM afectează învățarea. (Dovezi: interviuri video și audio, arhivă personală). În ansamblu, elevii sunt considerați mai fericiți, angajați și încântați să participe la curs. Dorința și interesul lor de a învăța se accentuează atunci când simt că nevoile și interesele lor de învățare sunt îndeplinite. Am observat că există mai puține probleme de gestionare a comportamentului. Există un echilibru de putere în clasă, care se realizează prin TIM. Clasa TIM este organizată, flexibilă, pozitivă și sigură. Sunt disponibile materiale naturale și artefacte semnificative, iar centrele sunt înființate pentru a promova alegerea și independența elevilor. Elevul este încântat să învețe, este dornic să vină la școală, se simte respectat și apreciat în clasă.